COEN-enquête 2e kwartaal 2021


Stemming ondernemers is verbeterd

18 mei 2021


Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, is in het tweede kwartaal 2021 voor het eerst sinds de start van de coronacrisis weer positief en komt uit op 2,3. Daarmee is de indicator met 8,3 punt gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze stijging komt vooral door verbeterde verwachtingen. Hoewel het ondernemersvertrouwen in bijna alle bedrijfstakken toeneemt, zijn er grote verschillen. Bepaalde bedrijfstakken zijn harder geraakt door de coronamaatregelen dan andere bedrijfstakken. Het meest negatief zijn de ondernemers in de horeca. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenqu ête Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin april 2021 verzameld.


Bij twee van de elf bedrijfstakken, vervoer en opslag en de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed, nam het vertrouwen af. Bij de overige negen bedrijfstakken steeg het ondernemersvertrouwen. Bij zes van de elf bedrijfstakken is de stemmingsindicator nog altijd negatief. Ondernemers in de bouw zijn relatief gezien het meest optimistisch (+14,3) en het meest pessimistisch zijn ondernemers in de horeca (+32,6).


Voor het derde kwartaal op rij zijn ondernemers in de bouwnijverheid van alle bedrijfstakken het meest optimistisch gestemd. Het vertrouwen steeg met 2,2 en kwam uit op 14,3. Deze stijging komt met name door een sterk verbeterd oordeel over de order positie en verbeterde verwachtingen voor de personeelssterkte. Ook bij de groothandel is het sentiment toegenomen. In het eerste kwartaal van 2021 was de ondernemer hier met 0,0 neutraal gestemd, maar aan het begin van het tweede kwartaal is dit toegenomen naar 12,3. Dit komt vooral door sterk verbeterde omzetrealisaties in de afgelopen drie maanden en omzetverwachtingen voor de komende drie maanden. Andere bedrijfstakken waar het vertrouwen in het eerste kwartaal positief was en is toegenomen, zijn de industrie en de bedrijfstak informatie en communicatie.


Download het rapport


De Conjunctuurenqu ête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.


Voor het dashboard zie: http://www.ondernemersplein.nl/coen