Interessante ontwikkelingen trendrapport Handel

Meer aandacht voor co-botisering en technieken

24 augustus 2021


SBB brengt van alle sectoren op de arbeidsmarkt de belangrijkste trends in beeld. Het onlangs uitgekomen trendrapport Handel laat een aantal interessante ontwikkelingen zien. Zo is er het afgelopen jaar meer aandacht gekomen voor duurzaam gebruik van kleding en producten en zorgen robots en technieken ervoor dat productieprocessen effici ënter verlopen. Op het gebied van mode horen we over ‘slimme’ kleding, waarbij chips ge ïntegreerd worden in de stof of de voering.


E én van de wettelijke taken van SBB is het verzamelen en beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie. Om hieraan bij te dragen is het belangrijk om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor het trendonderzoek bundelt SBB informatie over de arbeidsmarkt. Dankzij gesprekken met experts en adviseurs maakt SBB concreet wat de impact van de trends is op het beroepsonderwijs en het werkveld.


Binnen het trendonderzoek onderscheiden we trends op drie niveaus: mega-, macro- en microniveau. Hieronder staan de belangrijkste megatrends op het gebied van de sector Handel. Het zijn maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn die een langdurige impact hebben op de arbeidsmarkt. De trends en ontwikkelingen worden door SBB continue gemonitord.


Verduurzaamde wereld

In de sector handel komt duurzaamheid tot uiting in de zogeheten ‘reverse commerce’: het huren of kopen van tweedehands producten. Ook in de kledingindustrie, die bekend staat als een van de meest vervuilende, is de roep om duurzame alternatieven groot. Vooral aan jongere generaties de taak om naar een verantwoorde manier van produceren te gaan. Dit betekent dat studenten nieuwe technieken dienen te leren en bekwaam worden in de omgang met duurzame materialen.


De klant centraal

Een andere trend is dat de vraag naar gepersonaliseerde kleding groter wordt. Als de producent analyses maakt van wat de consument wil, kan er veel gerichter geproduceerd worden. Hierdoor heeft iemand langer plezier van zijn kleding en blijft en minder overschot van textiel over. Dit vraagt van de ontwerper een klantgerichte houding, waarbij de vertaling van de wens naar een product cruciaal is.

Klant- en servicegerichte vaardigheden zien we eveneens terugkomen in de retail. De customer journey, de beleving en ervaring van de klant in een winkel of bij een bepaald merk, staan centraal. Dit betekent dat de verkoper of productspecialist ambassadeur wordt van een bepaald merk. Dit vraagt om andere competenties van de werknemer. Daarbij heeft e-commerce zijn plaats ingenomen binnen de handel, waardoor dus nieuwe functies ontstaan waarbij communicatieve vaardigheden en kennis van social-media vereist is.


Co-botisering en technieken

Robots gaan ons steeds meer helpen in onze werkzaamheden. Deze co-botisering – de samenwerking met robots – zorgt ervoor dat we werkzaamheden deels geautomatiseerd kunnen uitvoeren. In de retail zorgt dit voor een sneller en effici ënter procesverloop. Voor de mode heeft dit als gevolg dat een deel van productie weer in Nederland kan plaatsvinden. Daarnaast ontwikkelen nieuwe technieken zich in razendsnel tempo en zijn innovaties als digitaal kleding ontwerpen en het gebruik van smart data – om voorspelling van verkoopcijfers te doen – niet meer geheel nieuw. Tot slot kan ‘slimme’ kleding, dankzij chips, de gebruiker voorzien van informatie over bijvoorbeeld hartslag of de weersomstandigheden. In het laatste voorbeeld kan de gebruiker middels een app een geschikt kledingstuk kiezen.


Trendmethodiek

Voor de trendrapporten heeft SBB een trendmethodiek opgezet bestaande uit het verzamelen van informatie, expert interviews en validatiesessies met de SBB adviseurs praktijkleren. Met het constant ophalen van trendinformatie zorgt SBB ervoor dat het trendonderzoek geen momentopname is maar een dynamisch proces, waarbij signalen over trends en nieuwe ontwikkelingen continu met elkaar worden gedeeld. Vanuit de trendonderzoeken wordt onder andere achterhaald wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. De trendinzichten dienen als basis voor het vernieuwen van kwalificatiedossiers, beroepenonderzoek, doelmatigheidsrapportages, het opstellen van branchebeelden, arbeidsmarktverkenningen en ter inspiratie voor het toekomstbestendig maken van het opleidingsaanbod.


    Lees hier het hele trendrapport.