KvK jaaroverzicht 2020 bedrijvendynamiek


Aantal bedrijven minder gegroeid dan in 2019

18 januari 2021


Het aantal bedrijven in Nederland is in 2020 met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dit aantal bedrijven stond geregistreerd in het Handelsregister op 1 januari 2021. Dat betekent dat afgelopen jaar een toename van 4% heeft laten zien, é én procentpunt lager dan het jaar ervoor, toen de groei van het aantal bedrijven nog 5% bedroeg. Dit blijkt uit het KVK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek dat KVK onlangs presenteerde. Uit dit overzicht blijkt ook dat de bedrijvendynamiek in 2020 heel anders was dan in 2019. In 2019 waren er 9% meer starters en 2% meer stoppers dan in 2018. In 2020 waren er 3% meer starters (in totaal 236.589) en maar liefst 21% meer stoppers (159.041) dan in 2019. Vooral het hoge aantal stoppers verklaart dat er in 2020 een lagere groei van het aantal bedrijven was dan in het jaar ervoor.


In het KVK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek wordt ingegaan op de dynamiek in het bedrijfsleven over het afgelopen jaar. Daarbij is gekozen voor startende bedrijven, de starters, en bedrijven die zijn be ëindigd, de stoppers. Ook worden nog specifiek de faillissementen bekeken. De trends worden voor zowel de sectoren als regionaal in beeld gebracht. 


Ondernemersprofielen

KVK laat in het jaaroverzicht ook een drietal kenmerken van Nederlandse ondernemers zien, namelijk leeftijd, geslacht en of men wel of niet in Nederland is geboren. Enkele zaken die opvallen zijn dat het percentage vrouwelijke ondernemers met 1% toeneemt tot 37%. Het hoogste percentage vrouwen (85%) is werkzaam in de sector Persoonlijke dienstverlening (denk bijvoorbeeld aan haarverzorging, schoonheidsverzorging en uitvaartverzorging), het laagste percentage vrouwen is werkzaam in de bouw (5%). De toename van vrouwelijke ondernemers zien we relatief meer in ICT en media, Industrie en Land- en tuinbouw. De gemiddelde leeftijd van ondernemers is net zoals vorig jaar 46 jaar. In Drenthe, Limburg en Zeeland is de gemiddelde leeftijd van ondernemers relatief hoog met 48 jaar.


Starters in 2020

Bij de starters zien we een relatieve toename van het aantal vrouwelijke starters in de sectoren Cultuur, sport en recreatie, Industrie en Logistiek. De hoogste toename zien we in de Industrie, waar sprake was van 29% meer vrouwelijke starters dan in 2019. De gemiddelde leeftijd van starters is veel lager dan die van gevestigde ondernemers, namelijk 34 jaar. Onder de starters is het aandeel niet in Nederland geboren ondernemers hoog, namelijk 23% versus 16% op het hele bestand. Verder zien we dat bij de starters in de Detailhandel de gemiddelde leeftijd met 29 jaar relatief laag ligt. Qua geboorteland zien we een relatief hoge toename van het aantal starters dat niet in Nederland is geboren in de sector Cultuur, sport en recreatie (+11%), en een afname van het aantal starters dat niet in Nederland is geboren in de sectoren Detailhandel (-7%) en Industrie (-9%) t.o.v. 2019.


Aantal faillietverklaringen neemt met 15% af in 2020

In het coronajaar 2020 nam het aantal faillietverklaringen af met 15%. Waren het er in 2019 nog 3084, in 2020 zien we 2630 faillissementen. Vooral in ICT en media was sprake van minder faillietverklaringen (van 143 naar 87; -39%) Juist meer faillietverklaringen waren er in de sectoren Cultuur, sport en recreatie (van 45 naar 65; +44%) en persoonlijke dienstverlening (van 41 naar 50; + 22%). 


Jaaroverzicht KVK Bedrijvendynamiek 2020