Overgang naar zero emissie bestel- en vrachtauto’s

20 december 2021


Staatssecretaris Van Weyenberg verhoogt de subsidie voor de aanschaf van een bestelauto (SEBA) van 10 naar 12 procent van de aanschafprijs (al snel 600 800 euro extra). Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij komt hiermee kleinere mkb-ers beter tegemoet, die straks verplicht een nieuwe elektrische bestelauto ’s moeten aanschaffen om de zero emissiezones in 30 40 steden in ons land nog in te kunnen komen. Deze maatregel vormt een slotstuk van maatregelen van het oude kabinet. In het coalitieakkoord staat weliswaar dat elektrisch vervoer ook in de komende periode ondersteund wordt, maar zonder expliciet extra geld. Dit moet wel, het huidige subsidiebudget is verre van toereikend voor de in totaal 250.000 tot 400.000 bestelauto-eigenaren.


Voor meer informatie, zie: Steun voor ondernemers in overgang naar zero emissie zones | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl.


Verder komt er vanaf 1 mei 2022 een subsidieregeling voor ondernemers die tot 37% van de aanschafprijs van zero emissie vrachtauto ’s vergoedt (techniekneutraal: batterij elektrisch maar ook waterstof), heeft staatssecretaris Van Weyenberg aangekondigd. Volgens schattingen zijn er nu circa 12 duizend met fossiele brandstoffen aangedreven vrachtauto ‘s, die de komende jaren vervangen moeten gaan worden door zero emissie voertuigen om steden te kunnen blijven bevoorraden. Deze subsidie is dus een welkome toezegging. Zorgen blijven wel bestaan over de haalbaarheid. Het nu in eerste instantie beschikbaar gestelde subsidiebedrag is gemaximeerd op 13,5 miljoen euro. Dit is zeker niet toereikend. Daarnaast blijven er zorgen over de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en de ontwikkeling van een betaalbare laad- en tankinfrastructuur. De regeling gaat nu in consultatie.


Voor meer informatie, zie: Kamerbrief over Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl.