Prijs containertransport blijft hoog

19 november 2021


De prijs van het wereldwijd vervoeren van goederen in containers zal voorlopig niet significant dalen. Met die conclusie sloot managing director van Drewry Maritime consultants, Philip Damas de op 15 november 2021 door VNO-NCW en MKB-Nederland georganiseerde informatiesessie over de crisis in de containerlijnvaart af.


Hoofdbrekens

Het levert menig bedrijf inmiddels hoofdbrekens op. De prijs van het transport van im- en export goederen is onge ëvenaard hoog, en dat duurt al meer dan een jaar. Hierdoor komen de marges van veel ondernemingen sterk onder druk te staan en is er dus grote behoefte aan oplossingen. De analyses van de maritieme consultants van Drewry die gedurende de informatiesessie werden gepresenteerd tonen echter aan dat die oplossingen zich niet makkelijk laten aandienen.


Oorzaken

En de redenen voor het ontbreken van oplossingen zijn helder. Door de coronacrisis heeft er een wereldwijde hausse in de verkoop van consumentengoederen plaatsgevonden die vooralsnog niet significant af lijkt te zwakken. De vraag naar containers en containerlijnvaartdiensten is structureel en exceptioneel hoger en dus ook de prijs van het product containertransport. Daarnaast hebben er nog een aantal zeer disruptieve incidenten plaatsgevonden, zoals de sluiting van Chinese havens en de tijdelijke afsluiting van het Suezkanaal, die de balans tussen vraag en aanbod in deze markt nog sterker uit het lood heeft geslagen. De wereldwijde marktordening van de lijnvaartsector zelf, roept daarbij ook vragen op.


Oplossingen

Om vraag en aanbod weer beter met elkaar in balans te brengen is het volgens Drewry, gezien de verwachte economische groei, dus wenselijk meer capaciteit te realiseren aan de aanbodkant. Daarvoor is investeren in scheepscapaciteit en supplychainoptimalisatie noodzakelijk en dat gebeurt ook al. Maar Drewry verwacht dat de effectien hiervan niet voor 2023 te zien zijn in de markt. Op de korte termijn is het advies daarom vooral de eigen supplychain zo goed en transparant mogelijk te organiseren en daarmee meer voorspelbaarheid voor de lijnvaartrederijen te cre ëren. Handels- en productiebedrijven bewijzen zo die sector een dienst en dat helpt in het onderlinge vertrouwen en dus de kwaliteit van de dienstverlening.

Damas pleitte eveneens voor een betere organisatie van het achterlandtransport. Want ook het gebrek aan opslagruimte en vrachtautochauffeurs drijft de prijs van het containertransport op. Kortom, de oplossingsrichtingen voor de hoge prijzen laten zich niet op korte termijn makkelijk inregelen.


Vervolg

VNO-NCW en MKB-Nederland zullen, mede naar aanleiding van de bevindingen van dit webinar, het gesprek met en tussen de ketenpartijen in Europees en nationaal verband verder helpen faciliteren. Alleen door goede samenwerking tussen alle ketenpartijen, van scheepseigenaren en havenbedrijven tot expediteurs en productie- en handelsbedrijven, is een werkbare balans in de containerlijnvaartmarkt voor het bedrijfsleven in Nederland en in Europa mogelijk.


Bron: VNO-NCW