Scherpe daling criminaliteit


Lager aantal geregistreerde vormen van criminaliteit

In 2020 was het aantal door de politie geregistreerde misdrijven 2% lager dan een jaar eerder. Vooral bepaalde vormen van traditionele criminaliteit zoals zakkenrollerij (-47%), woninginbraak (-23%) en winkeldiefstal (-13%) lieten vorig jaar een daling zien. Tegelijkertijd registreerde de politie meer online criminaliteit zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar het oorzakelijk verband tussen de coronapandemie en criminaliteit, maar het is aannemelijk dat het criminaliteitsbeeld in 2020 is be ïnvloed door de coronapandemie en de genomen maatregelen. Zakkenrollen werd lastiger en meer thuiswerken verkleinde de kans op woninginbraak. Verder is er zeer waarschijnlijk samenhang tussen de (al dan niet gedeeltelijke) winkelsluiting en de beperkte toegang tot winkels, en de daling van het aantal gevallen van winkeldiefstal.

De daling van de geregistreerde criminaliteit in 2020 is vooral toe te schrijven aan een sterke afname van vormen van traditionele criminaliteit. Daarbij liep vooral de scherpe daling (-47%) van het aantal gevallen van zakkenrollerij naar in totaal 7 duizend in het oog. 

Verder noteerde de politie ruim 30 duizend gevallen van woninginbraak (-23%) en nam het aantal registraties van straatroof met 16% af naar iets meer dan 3 duizend. Winkeldiefstal kwam vorig jaar volgens de politie 35 duizend keer voor (-13%). 


Online criminaliteit toegenomen

De politie registreerde in 2020, net als in de drie voorgaande jaren, een stijging van online criminaliteit, zoals digitale vormen van valsheid in geschrifte, online oplichting en hacken. Samen namen deze vormen vergeleken met een jaar eerder met 54% toe. Sinds 2017 is er in de politieregistraties sprake van meer dan een verdubbeling van dit type misdrijven. 


Aantal minderjarige verdachten afgenomen 

In totaal registreerde de politie vorig jaar 148 duizend personen als verdachte van een misdrijf, waarvan 15 duizend minderjarigen (-18%). Het aantal geregistreerde verdachten van zakkenrollerij nam onder minderjarigen met meer dan de helft af. Bij woninginbraak en winkeldiefstal is de daling bij minderjarigen en jongeren van 18 tot 25 jaar met ongeveer een derde sterker dan bij de overige leeftijden.
Vooral minder woninginbraak in Amsterdam

Van de vier grote steden was de absolute afname van het aantal woninginbraken in 2020 het grootst in Amsterdam (-1000 inbraken). Daar daalde het aantal inbraken vergeleken met een jaar eerder in totaal met 29%.  

In Den Haag en Rotterdam nam het aantal woninginbraken net als gemiddeld in de rest van Nederland met 23% af. In Utrecht was die daling met 10% veel minder sterk.

In 65 van de 355 gemeenten werd in 2020 juist meer ingebroken dan in 2019.


Bron: CBS.nl