Wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden


Minister Grapperhaus wil delen privégegevens strafbaar stellen

11 augustus 2021


Het delen van priv égegevens om iemand te intimideren moet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Doxing, waaronder het verspreiden van identificerende persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen, heeft mede door de opkomst van internet en social media een vlucht genomen. Daarom heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op 12 juli 2021 een wetsvoorstel in consultatie gebracht om deze vorm van intimidatie strafrechtelijk aan te kunnen pakken.


Het rond- en doorsturen van persoonsgegevens met als doel angstaan te jagen, ernstige overlast te veroorzaken of iemand te hinderen in de uitoefening van zijn beroep, raakt in toenemende mate hulpverleners, opiniemakers, wetenschappers, journalisten en politici. Het gaat niet alleen om bekende mensen, maar ook om burgers, politieagenten en medewerkers van gemeenten die in hun dagelijks werk veel direct contact hebben met publiek. De Tweede Kamer en de politie hebben hierover ook hun zorgen geuit en aangedrongen op een strafrechtelijke aanpak van doxing. In tegenstelling tot andere vormen van intimidatie, zoals bedreiging en stalking, is het met slechte intenties delen van priv égegevens op dit moment niet strafbaar. 


Grapperhaus wil dat voortaan maximaal é én jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd voor het verstrekken, verspreiden of op een andere manier beschikbaar stellen van identificerende persoonsgegevens met als doel om te intimideren.  


De wet geeft niet alleen politie en justitie een steviger mandaat om tegen doxing op te treden, aldus de minister. Ook burgers moeten straks eenvoudiger een beroep kunnen doen op internetproviders om persoonlijke en onrechtmatige content te laten verwijderen. Korpschef Henk van Essen is positief over het nieuwe wetsvoorstel. “Het is goed dat publiceren van priv égegevens van politie en al die anderen met publieke taak eindigt “, twitterde hij.


VNO-NCW heeft een reactie op de internetconsultatie ingediend. U vindt de (concept) reactie alsmede het wetsvoorstel en de concept Memorie van Toelichting op onze website via onderstaande links. 


(Concept)reactie VNO-NCW op de internetconsultatie

Wetsvoorstel(concept)

Memorie van Toelichting (concept)