Betaaltermijn naar 30 dagen


Tweede kamer bijna unaniem akkoord met wetsvoorstel

18 maart 2022


De Tweede Kamer heeft op 16 maart bijna unaniem ingestemd met het wetsvoorstel dat de wettelijke betaaltermijn verkort. MKB-Nederland laat weten blij te zijn dat grote bedrijven de rekening van hun MKB-leveranciers straks binnen 30 dagen moeten gaan betalen. Hier heeft de ondernemersorganisatie lang en hard voor gepleit. De wetswijziging komt tegemoet aan de doorgaans zwakkere onderhandelingspositie van MKB ‘ers.


MKB heeft liquiditeit nodig

Zowel de financi ële- als de coronacrisis hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat een aantal grote partijen er niet voor terugdeinst de betaaltermijn bij de eerste donkere wolken te verlengen naar 90 of zelfs 120 dagen. “Hun kleinere leveranciers worden zo als een soort bank gebruikt en ik ben blij dat we daar binnenkort van af zijn. Het MKB heeft liquiditeit keihard nodig om overeind te blijven en te kunnen investeren, ” aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.


Voortraject 

Wel vraagt de ondernemersorganisatie nog aandacht voor het voortraject, met name de termijn tussen het leveren van de prestatie, het indienen van de factuur en het goedkeuren daarvan, waarna de termijn van 30 dagen pas gaat lopen. Dit voortraject maakt dat de betaaltermijn in de bouw bijvoorbeeld gemiddeld 75 dagen is. Daar is de publieke sector de grootste opdrachtgever. In het licht van de effectiviteit van de wet betaaltermijnen wil MKB-Nederland dat de overheid onderzoek gaat doen naar dit voortraject.


Meldpunt

Begin 2021 opende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een tijdelijk meldpunt om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan mkb-ondernemingen. Houden grote ondernemingen zich niet aan de afgesproken betaaltermijnen, dan kan een MKB-onderneming tot 25 januari 2023 daarvan anoniem een melding doen. De ACM verzamelt en registreert alle meldingen en rapporteert hierover aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de initiatiefnemer van het ‘Meldpunt achterstallige betalingen ‘.