COEN-enquete Q2 2022


18 mei 2022


Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het tweede kwartaal 2022 op 16,8. Een toename ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In bijna alle bedrijfstakken is het sentiment positief en nam het vertrouwen toe. Het ondernemersvertrouwen laat sinds de coronapandemie grote schommelingen zien, die sterk samenhangen met de dan geldende coronamaatregelen. Dat geldt met name voor de bedrijfstakken die direct door lockdowns worden geraakt. Zo sloeg in de horeca het sentiment opnieuw om en steeg het ondernemersvertrouwen het sterkst van alle bedrijfstakken. 


Vertrouwen groothandelaren positief

Na de horeca zijn ondernemers in de bedrijfstakken groothandel en de informatie en communicatie het meest positief gestemd. Over zowel de gerealiseerde omzet als de omzetverwachting zijn ondernemers hier overwegend positief. De derde indicator waaruit het ondernemersvertrouwen in deze bedrijfstakken is opgebouwd, de ontwikkeling van het economisch klimaat, is minder positief en zelfs gematigd negatief bij groothandelaren.


Ondernemer positiever over omzet

Het aantal ondernemers waarbij de omzet in het afgelopen kwartaal toenam is groter dan in het voorgaande jaar. Per saldo wist bijna 12 procent van de ondernemers de omzet in het eerste kwartaal te vergroten. In hetzelfde kwartaal vorig jaar waren positief en negatief gestemde ondernemers nog in evenwicht. De winstgevendheid daalde bij per saldo bijna 5 procent van de ondernemers. Bij per saldo bijna 11 procent van de ondernemers nam het personeelsbestand toe in de afgelopen drie maanden.


Meer pessimisme over economisch klimaat

Ondernemers zijn negatiever over de ontwikkeling van het economisch klimaat dan vorig jaar. Per saldo ervoer bijna 10 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het afgelopen kwartaal. Over de voorraden eindproduct zijn ondernemers iets negatiever dan vorig jaar. Er zijn meer ondernemers met een (te) grote voorraad dan een (te) kleine voorraad. Ondernemers zijn wel positiever over hun orderportefeuille dan drie maanden geleden.


Omzettoename verwacht in tweede kwartaal

Ruim een kwart van de ondernemers verwacht een toename van de omzet in het tweede kwartaal tegen 19 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Met een saldo van ruim 11 procent zijn ondernemers ook over de buitenlandse omzet optimistisch gestemd. De verwachtingen voor het economisch klimaat zijn met een saldo van bijna -7 procent negatiever dan vorig jaar.

Per saldo verwacht ruim 18 procent van de ondernem


Download de COEN-enqu ête Q2 2022


De Conjunctuurenqu ête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.


Voor het dashboard zie: http://www.ondernemersplein.nl/coen