COEN-enquete Q3 2022


22 augustus 2022


Na een stijging in het voorgaande kwartaal zakt het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, in het derde kwartaal van 2022 naar 8,2. Daarmee ligt het ondernemersvertrouwen nog wel ruimschoots boven het langjarige gemiddelde (1,8). In negen van de elf bedrijfstakken daalde het ondernemersvertrouwen, enkel binnen de bouwnijverheid en delfstoffenwinning nam het vertrouwen toe. De daling van het ondernemersvertrouwen was het sterkst binnen de horeca. Ondanks de daling was het sentiment in alle bedrijfstakken positief.


Ondernemers in de bouw positiever gestemd

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal nam het ondernemersvertrouwen binnen de bouwnijverheid toe (+6,1). Met name over de orderpositie waren ondernemers in de bouw positief gestemd. Maar ook de andere indicatoren waaruit het ondernemersvertrouwen in deze bedrijfstak is opgebouwd, de productie in het afgelopen kwartaal en de verwachtingen over de personeelssterkte in het komende kwartaal, waren positief en toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022.


Ondernemers positief over afgelopen kwartaal

Over de ontwikkeling van de omzet en de personeelssterkte is ondernemend Nederland positief gestemd. Per saldo zag ruim een kwart van de ondernemers de omzet in het tweede kwartaal toenemen. En bij per saldo bijna 9 procent van de ondernemers nam het personeelsbestand toe in de afgelopen drie maanden. De winstgevendheid daalde licht. Per saldo zag ruim 1 procent van de ondernemers een verslechtering van de winstgevendheid in het afgelopen kwartaal.


Pessimisme over economisch klimaat

Ondernemers zijn negatief gestemd over het economisch klimaat. Per saldo ervoer 11 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het afgelopen kwartaal. Ook de verwachtingen over het economisch klimaat in de komende drie maanden zijn met een saldo van ruim -12 procent negatief.


Orderpositie positief aan begin van derde kwartaal

Over de orderpositie aan het begin van het derde kwartaal zijn ondernemers positiever dan vorig jaar. Per saldo beoordeelt 9 procent van de ondernemers de omvang van de orderpositie van hun bedrijf als groot. Een per saldo kleine meerderheid van de ondernemers (bijna 5 procent) verwacht meer orders te plaatsen bij leveranciers. En per saldo voorziet grofweg 3 procent van de ondernemers een toename van de omzet en de buitenlandse omzet in het derde kwartaal. Verder voorziet per saldo ruim 16 procent van de ondernemers een groter personeelsbestand in het komende kwartaal. Per saldo verwacht ruim 7 procent van de ondernemers dit jaar meer te gaan investeren dan vorig jaar.


Download de COEN-enqu ête Q3 2022


De Conjunctuurenqu ête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.


Voor het dashboard zie: http://www.ondernemersplein.nl/coen