COEN-enquete Q4 2022


22 november 2022


Het landelijk ondernemersvertrouwen is afgenomen ten opzichte van een kwartaal eerder en kwam uit op -0,9 aan het begin van het vierde kwartaal. Daarmee is het ondernemersvertrouwen voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2021 weer negatief. Het sentiment is in bijna alle bedrijfstakken gedaald, waarbij het in ongeveer de helft van de bedrijfstakken is omgeslagen van positief naar negatief.

Ondernemers in de delfstoffenwinning waren relatief gezien het meest negatief gestemd gevolgd door ondernemers in de horeca. Het sentiment was het meest positief binnen de bouwnijverheid, de informatie en communicatie, en de autohandel en -reparatie.


Sentiment slaat om in groothandel en handelsbemiddeling

In mindere mate nam ook het ondernemersvertrouwen binnen de groothandel en handelsbemiddeling af (-10,4). Daarmee sloeg het positieve sentiment binnen deze bedrijfstak om naar gematigd negatief. Ondernemers in deze bedrijfstak waren vooral negatief gestemd over de ontwikkeling van het economisch klimaat. Ook daalde het sentiment over de verwachte omzet en in mindere mate over de ontwikkeling van de omzet, de andere twee indicatoren waaruit het ondernemersvertrouwen is opgebouwd in deze bedrijfstak, maar deze bleven nog wel positief.


Ondernemersvertrouwen in de bouwnijverheid positief, maar sentiment daalt

Ondanks een daling ten opzichte van het vorige kwartaal (-8,9) is het ondernemersvertrouwen in de bouw nog steeds positief. Over de drie indicatoren waaruit het ondernemersvertrouwen is opgebouwd in deze bedrijfstak, de realisatie van de productie, de verwachte personeelssterkte en het oordeel over de orderpositie, waren ondernemers in de bouw wel minder positief gestemd dan het vorige kwartaal. Een andere bedrijfstak waar het ondernemersvertrouwen ondanks een sterke daling positief bleef, is de informatie en communicatie (5,9).


Download de COEN-enqu ête Q4 2022


De Conjunctuurenqu ête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.


Voor het dashboard zie: http://www.ondernemersplein.nl/coen