Dashboard fatale woningbranden


1 april 2022


Per 1 april staan het dashboard Fatale woningbranden en het dashboard Reddingen bij brand online. De dashboards geven inzicht in het aantal doden bij woningbranden en het aantal reddingen bij brand en de omstandigheden en oorzaken ervan (voor zover bekend). Het dashboard fatale woningbranden vervangt de jaarlijkse papieren versie. Het presenteren van de actuele cijfers over reddingen bij brand is nieuw.


De dashboards tonen actuele cijfers, hierop is nog geen trendanalyse losgelaten. Dat gebeurt eens in de 5 jaar. De eerstkomende trendanalyse zal plaatsvinden over de periode 2019-2023 en zal nog wel als papieren versie verschijnen.


Bekijk de actuele cijfers online: