Diefstalcijfers voertuigen 2022


Diefstalcijfers 2022 Stijging zet door

19 januari 2023


In 2022 zijn er 5.973 personenauto ’s gestolen. Dit is 11% meer dan in 2021. Hiervan werd 45% teruggevonden. Diefstal van lichte bedrijfswagens is met 23% gestegen naar 1.394 stuks. Motorfietsen (1.694 stuks) en brom- en snorfietsen (12.590 stuks) laten een stijging zien van 13% respectievelijk 27%. Totaal zijn er 18.562 gekentekende voertuigen gestolen, waarvan 39% is teruggevonden.
  

Meest gestolen

Met 5.973 stuks ligt het aantal gestolen personenauto ’s overigens nog wel lager dan in 2019, het jaar voor corona uitbrak. Toen werden er namelijk 7.107 voertuigen gestolen. Toyota neemt met 1.036 stuks de eerste plaats over van Volkswagen als meest gestolen merk. Toyota laat van alle merken de grootste diefstalstijging zien met 83% t.o.v. 2021.

De Toyota RAV 4, het meest gestolen model met 465 stuks, onttroont de VW Golf als meest gestolen model van de afgelopen jaren. De Toyota Auris wordt hoofdzakelijk gestolen voor de onderdelen: van de 193 gestolen voertuigen werd namelijk 73% teruggevonden zonder katalysator. Diefstal van de C-Max, Focus en Fiesta veroorzaken bij Ford een opvallende stijging van 49%. De diefstal van elektrisch/ hybride voertuigen is met 74% gestegen naar 1.002 stuks. Deze stijging komt met 771 stuks bijna geheel voor rekening van Toyota. Mercedes, Peugeot en Renault zijn de opvallende stijgers bij lichte bedrijfswagens. Bij de zware bedrijfswagens (+26%) is MAN een opvallende nieuwkomer met 8 gestolen voertuigen.
  

Oudere voertuigen populair

Personenauto ’s van 3, 4 en 5 jaar oud worden het meest gestolen en zijn goed voor 27% van de diefstallen. Diefstal van personenauto ’s van 0 tot 3 jaar daalt met 8 %. Personenauto ’s van 20 jaar en ouder laten een opvallende diefstalstijging zien van 18%. Het terugvindpercentage is bij personenauto ’s met 45% gelijk gebleven aan dat van 2021. De eerste 24 uur is de kans op terugvinden het hoogst met 16%, na é én maand is dit nog maar 7,6%.
  

Verduistering

Van de 5.973 personenautodiefstallen in 2022 ging het bij ongeveer 1100 aangiften om verduistering. Het gaat dan onder andere om voertuigen die zijn geleend, gehuurd, geleased (bedrijfsmatig of privaat) enz. maar niet zijn teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar. Er is een gestage stijging zichtbaar sinds 2016 toen er slechts 400 aangiften van verduistering waren. Verduistering is een bijzondere vorm van diefstal en voor daadwerkelijke diefstalsignalering moet aan een aantal specifieke voorwaarden zijn voldaan.
  

Cybercriminaliteit

“Het tegengaan van voertuigdiefstal is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel fabrikanten, verzekeraars als eigenaren. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat meerdere merken eenvoudig te hacken zijn. Er ligt dus een eerste belangrijke rol bij fabrikanten om hun voertuigen beter te beschermen tegen cybercriminaliteit. “, zegt manager LIV Rudi Welling. “Bij diefstalbeveiliging is de focus veelal gericht op jonge voertuigen, maar er is zeker winst te behalen bij het beveiligen van oudere voertuigen. Deze zijn vaak geheel niet voorzien van enige beveiliging en geven criminelen vrij spel. Preventie is en blijft het belangrijkste middel tegen diefstallen. Een beveiligingssysteem met het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging bij jonge, maar zeker ook bij oudere en historische voertuigen blijft onze eerste aanbeveling “.

Download de uitgebreide  ‘Statistieken voertuigdiefstal 2022 ‘
Bron: Stichting VbV