Europese Commissie publiceert richtlijn passende zorgvuldigheid

Commissie komt met regels over eerbiediging mensenrechten en milieu

23 februari 2022


De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor een richtlijn over passende

zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Het voorstel moet duurzaam en

verantwoord gedrag van ondernemingen in de hele mondiale waardeketen bevorderen. Het

bedrijfsleven speelt een sleutelrol bij de opbouw van een duurzame economie en een duurzame

samenleving. Bedrijven moeten negatieve gevolgen van hun activiteiten voor de mensenrechten,

zoals kinderarbeid en uitbuiting van werknemers, en voor het milieu, zoals vervuiling en

biodiversiteitsverlies, vaststellen en waar nodig voorkomen, be ëindigen of reduceren.


Voor bedrijven bieden deze nieuwe regels rechtszekerheid en een gelijk speelveld. Voor consumenten en beleggers zorgen ze voor meer transparantie. De nieuwe EU-regels zullen de groene transitie bevorderen en de mensenrechten in Europa en daarbuiten beschermen.


Een aantal lidstaten heeft al nationale regels voor passende zorgvuldigheid ingevoerd, en sommige

bedrijven hebben op eigen initiatief maatregelen genomen. Er zijn echter verbeteringen nodig op

grotere schaal, die met vrijwillige maatregelen moeilijk te realiseren zijn. Dit voorstel voorziet voor

ondernemingen in een zorgvuldigheidsplicht op het gebied van duurzaamheid: zij zullen negatieve

gevolgen voor de mensenrechten en het milieu moeten voorkomen.


Lees hier het gehele persbericht

Download de presentatie van de werkgroep IMVO van VNO-NCW