Nieuwe regelgeving woon-werkverkeer


Registratie laten aansluiten bij bestaande administratie

25 april 2022


Bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn vanaf volgend jaar verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van hun werknemers. VNO-NCW heeft er vertrouwen in dat het concrete doel van dit voorstel – 1 megaton CO2-winst in 2030 – haalbaar is. Wel wijst de ondernemingsorganisatie erop dat de registratiewijze van de woon-werk en zakelijke kilometers bij de uitvoering echt moet aansluiten bij de bestaande administratie van bedrijven en dat de privacy van werknemers geborgd is.


Bewuster omgaan

Een norm om het woon-werk en zakelijk verkeer schoner te maken voor organisaties met meer dan 100 werknemers was afgesproken in het Klimaatakkoord. Volgens VNO-NCW kan ook deze regelgeving, naast de werkgeversinzet voor de coalitie Anders Reizen en de regionale mobiliteitsnetwerken, ondernemingen helpen bewuster om te gaan met reizen naar en voor werk en zich in te zetten voor alternatieven voor de auto, zoals thuiswerken, OV of de (elektrische) fiets. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) heeft de nieuwe regelgeving vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.


Bijdragen naar vermogen

De ondernemingsorganisatie had bij de uitwerking aangedrongen op een collectieve norm zoals die er nu ligt. ‘Die biedt werkgevers de flexibiliteit om naar vermogen bij te dragen. Voor een hoofdkantoor gelegen naast een groot treinstation is het immers makkelijker om met alternatief vervoer de doelen te halen dan voor een productielocatie gelegen aan de rand van een industrieterrein zonder OV-voorzieningen. Daar is de auto dan vaak een noodzakelijk kwaad. Met die verschillen moeten we wel rekening houden. ‘


Individuele norm

Als de circa 8000 organisaties met 100 of meer werknemers goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, krijgen ze vanaf 2025 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen aan de hand van een individuele norm.


Bron: VNO-NCW