Reactie Minister op aanbevelingen inzake Fatale flatbrand Arnhem


Brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid

11 februari 2022
Naar aanleiding van het rapport  ‘Fatale flatbrand in Arnhem – Lessen voor brandveiligheid ‘ van 14 juli 2021 geeft de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, een reactie.In de brief geeft de Minister, mede namens de minister van VWS en in afstemming met de minister van Justitie en Veiligheid, per aanbeveling een reactie en informeert hij over enkele acties.Download de brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid