COEN-enquete Q1-2023


Ondernemersvertrouwen stijgt in eerste kwartaal

21 februari 2023


Het landelijk ondernemersvertrouwen is toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder en kwam uit op 6,4 aan het begin van het eerste kwartaal van 2023. Daarmee is het ondernemersvertrouwen weer positief en gestegen na twee kwartalen met een daling. Het sentiment is in bijna alle bedrijfstakken gestegen, waarbij het in nagenoeg alle bedrijfstakken ook weer positief is.


Ondernemers in de delfstoffenwinning en de verhuur en handel van onroerend goed zijn nog wel negatief gestemd. Het sentiment was het meest positief binnen de bouwnijverheid, de autohandel en -reparatie, en de informatie en communicatie.


Ondernemersvertrouwen stijgt binnen de vervoer en opslag

Na vijf kwartalen van daling is het ondernemersvertrouwen binnen de vervoer en opslag weer gestegen. Het sentiment steeg (+5,0) van licht negatief naar gematigd positief in het eerste kwartaal van 2023. Ondernemers waren in deze bedrijfstak vooral positiever gestemd over de verwachte omzet en in mindere mate over de ontwikkeling van de omzet in het afgelopen kwartaal. Het sentiment over de ontwikkeling van het economisch klimaat steeg ook maar bleef licht negatief. Ook binnen de bouwnijverheid is het ondernemersvertrouwen gestegen (+2,9) en daarmee het hoogst van alle bedrijfstakken. Dit komt vooral door het positieve oordeel over de orderpositie en de verwachte uitbreiding van de personeelssterkte.


Sentiment weer positief in de horeca

Het ondernemersvertrouwen steeg het sterkst binnen de horeca (+15,4). Daarmee sloeg het negatieve sentiment binnen deze bedrijfstak om naar gematigd positief. Horecaondernemers waren vooral positiever gestemd over de ontwikkeling van de omzet. Ook was het sentiment over de ontwikkeling van het economisch klimaat en de verwachte omzet, de andere twee indicatoren waaruit het ondernemersvertrouwen is opgebouwd in deze bedrijfstak, een stuk minder negatief.


Ondernemers in de verhuur en handel van onroerend goed negatiever gestemd

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal nam het ondernemersvertrouwen binnen de verhuur en handel van onroerend goed af (-2,6). Met name over de verwachte omzet waren ondernemers in deze bedrijfstak negatiever gestemd. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het sentiment daarover negatief geworden. Ook het oordeel over de ontwikkeling van de omzet daalde iets, maar bleef wel positief. Het oordeel over de ontwikkeling van het economisch klimaat steeg iets, maar bleef sterk negatief.


Ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling positief gestemd

Na een sterke daling in het vorige kwartaal is het ondernemersvertrouwen binnen de groothandel en handelsbemiddeling weer gestegen (+10,1). Daarmee is het sentiment in deze bedrijfstak omgeslagen van licht negatief naar positief. Groothandelaren waren vooral positiever over de verwachte omzet en in iets mindere mate over de omzetontwikkeling. Daarnaast waren ondernemers hier minder negatief over de ontwikkeling van het economisch klimaat. Ook binnen de detailhandel verbeterde het oordeel over de omzetontwikkeling en steeg met name hierdoor het ondernemersvertrouwen in deze bedrijfstak. De omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal zijn hier echter omgeslagen van positief naar negatief.


Download de COEN-enqu ête Q1-2023


De Conjunctuurenqu ête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.


Voor het dashboard zie: http://www.ondernemersplein.nl/coen