Nieuwe installatievoorschriften mistgeneratoren


25 januari 2023


Mistgeneratoren bewijzen zich in de praktijk als effectief middel om de schade bij inbraak te beperken. Van belang is wel dat de apparaten deskundig worden ge ïnstalleerd. Om installateurs daarbij te helpen, brengen de Federatie Veilig Nederland, Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven en Techniek Nederland nieuwe installatievoorschriften uit.


Er waren al installatievoorschriften, maar die zijn inmiddels zo ’n 20 jaar oud. Omdat aan het concept van de mistgenerator in die periode weinig veranderd is, is dat niet echt een probleem, maar er is intussen natuurlijk ook veel ervaring opgedaan en de brancheorganisaties hebben de daarmee vergaarde kennis verwerkt in de geactualiseerde en verbeterde versie van de installatievoorschriften. Daarnaast kwam CENELEC in 2019 in Europees verband met de EN 50131-8:2019, die het uitgangspunt is geworden voor alle fabrikanten en importeurs van mistgeneratoren in Europa. De vernieuwde installatievoorschriften beperken zich tot mistgeneratoren die bedoeld zijn onder de EN 50131-8:2019.


Maximale effectiviteit
Een belangrijke verandering is dat de mistgenerator niet meer als een op zichzelf staande maatregel wordt beschouwd. Voor maximale effectiviteit dient het apparaat onderdeel te zijn van een integraal pakket aan bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen. Daarom is gezorgd voor een verbeterde aansluiting bij de Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) die door verzekeraars en beveiligingsbedrijven gebruikt wordt om het niveau van de beveiligingsmaatregelen af te stemmen op het risico van inbraak. Verder is integratie met onder andere de ventilatie noodzakelijk, om te voorkomen dat de mist snel weer verdwijnt. De auteurs hebben er ook naar gestreefd om de vernieuwde installatievoorschriften zo praktisch en helder mogelijk te maken voor installateurs die mistgeneratoren leveren, voor meldkamers die op afstand de status van de apparaten bewaken en eindgebruikers, die op de hoogte moeten zijn van de randvoorwaarden die kleven aan het gebruik van een mistgenerator.


De finale versie is becommentarieerd door een vertegenwoordiger namens het Verbond van Verzekeraars, vandaar dat het VvV ook apart wordt genoemd bij de samenstellers van de richtlijn.


Download de nieuwe installatievoorschriften