Oprichting Opleiders in Brandveiligheid en Beveiliging


24 februari 2023


Opleiders binnen de branche brandveiligheid en beveiliging hebben zich sinds kort verenigd in de VOBB (Vereniging van Opleiders Brandveiligheid & Beveiliging). Het doel is om eenduidig op te treden als gesprekspartner voor ketenpartners, branchepartijen en schemabeheerders. Primaire doelstelling: Eenduidigheid in opleiden en diplomering, ter bevordering van brandveiligheid in Nederland.


In de branche Brandveiligheid & Beveiliging is de afgelopen jaren een groeiende behoefte ontstaan aan diverse opleidingen en de daarbij behorende diploma ‘s. Omdat er nieuwe technologie ën ontwikkeld worden, er steeds meer aandacht is voor (brand) veiligheid, maar ook omdat er een behoefte is aan nieuw opgeleide professionals. Opleiden is het middel om deze groeiende behoefte het hoofd te bieden.


De eerste aanzet voor een vereniging is gedaan begin 2018 door een oproep vanuit Stichting Examens Brandveiligheid & Security (STEBS). In 2018 zijn de eerste gesprekken op gang gekomen, en zijn de eerste plannen gemaakt voor de oprichting van VOBB. Mede door corona en de impact die dit had op de markt heeft de oprichting een tijd stil gelegen. Tot het moment dat in 2022 de draad weer is opgepakt. Met een aantal bijeenkomsten en pragmatische aanpak hebben de opleiders dat jaar de vereniging opgericht.


De VOBB is voorstander van permanente educatie omdat de ontwikkelingen in de branche niet stilstaan. Daarnaast is ook centrale examinering en de kwaliteit daarvan een belangrijk topic. VOBB is voor eenduidige diploma ’s in de branche, waarbij betrouwbare meting van kennis en vaardigheden van essentieel belang is. 


Een groot deel van de opleiders in deze branche is inmiddels lid van VOBB. Dit zijn Soba, EFPC, OCB, Brandpreventie Academy, Obex, Kader Academy en Kiwa Training & Development. 


Voor meer informatie over VOBB: www.vobb.eu