Resultaten nationale peiling ondernemersklimaat 2023


17 maart 2023


De  uitkomsten van de Nationale Peiling Ondernemersklimaat 2023 van MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met de regionale verenigingen zijn bekend.


De belangrijkste uitkomsten van de peiling zijn:

Meer dan 60% van de ondernemers vindt dat het ondernemingsklimaat in Nederland de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Bijna 30 procent vindt ons land niet aantrekkelijk om in te ondernemen. 


Zorgen over personeel, regeldruk en belastingen

Ondernemers hebben de grootste zorgen over de tekorten op de arbeidsmarkt (53%), regeldruk en vergunningverlening (50%), energiekosten (39%), en belastingen en premies (38%). Kleinere bedrijven hebben meer zorgen hebben over belastingen (50 %), grote ondernemingen meer over de arbeidsmarkt (67%). 


Geen toekomst in Nederland

Van de bijna 2.100 ondervraagde ondernemers ziet 13% geen toekomst voor hun bedrijf in Nederland. 13% overweegt met (een deel van) het bedrijf uit ons land te vertrekken, en 10% overweegt serieus dit jaar met het bedrijf te stoppen. De horeca en de groot- en detailhandel zijn het minst positief over hun toekomst en over de aantrekkelijkheid van ons land om in te ondernemen. Een kleine 20% van alle ondernemers zegt dit jaar niet meer in Nederland te investeren, terwijl een meerderheid van bijna 60% zegt dat wel te doen. 


Ondernemers missen oog voor hun belangen

Politieke besluiten zijn van (grote) invloed op de bedrijfsmatige keuzes, zegt 95% van de ondernemers. Bij grote ondernemingen geldt dat nog sterker dan bij kleine. Een meerderheid van 65% vindt dat politiek en bestuur onvoldoende oog hebben voor de belangen van ondernemers. 66% is ontevreden over hun betrouwbaarheid en stabiliteit. Nog eens 67% noemt de toenemende polarisatie in de samenleving een bedreiging voor het ondernemingsklimaat, en 62% maakt zich in dit verband ook zorgen over de internationale (politieke) spanningen. 


De peiling is gehouden onder een representatieve (alle branches en bedrijfsgroottes) groep van bijna 2.100 ondernemers. Alle resultaten kunt u via onderstaande link downloaden.


Resultaten Nationale Peiling Ondernemingsklimaat 2023