COEN-enquête Q1 2024

15 februari 2024

Het ondernemersvertrouwen is licht gestegen en komt aan het begin van het eerste kwartaal uit op -7,7. Bij zeven van de veertien bedrijfstakken daalt de stemmingsindicator, bij zes bedrijfstakken neemt het vertrouwen toe en bij één bedrijfstak blijft het gelijk. Binnen de bedrijfstak overige dienstverlening neemt de stemming het sterkst toe, in de delfstoffenwinning daalde de stemming het sterkst. Op provinciaal niveau is de stemming het sterkst verbeterd bij ondernemers in Zeeland, maar net als in alle andere provincies blijft het ondernemersvertrouwen daar negatief.

Ondernemers delfstoffenwinning en autohandel en –reparatie meest negatief gestemd

Het ondernemersvertrouwen van de delfstoffenwinning is het laagst van alle bedrijfstakken, gevolgd door die van de autohandel- en reparatie. Ook in onder andere de landbouw zijn ondernemers relatief negatief gestemd. 

Ten opzichte van het vorige kwartaal is het pessimisme het sterkst toegenomen bij wederom de delfstoffenwinning, gevolgd door de autohandel- en reparatie. In zowel de autohandel- en reparatie als de horeca daalde het ondernemersvertrouwen voor het derde kwartaal op rij. In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie nam de stemmingsindicator af van net aan positief naar negatief. In de groothandel bleef de stemmingsindicator even negatief als in het vierde kwartaal van 2023.

Stemmingsindicator sterkst verbeterd in overige dienstverlening

In de overige dienstverlening, hieronder vallen onder andere kappers, uitvaartbranches en reparaties van consumentenartikelen, is het ondernemersvertrouwen het sterkst verbeterd. Desondanks blijft de stemmingsindicator hier licht negatief. Bij nog vijf bedrijfstakken nam het vertrouwen toe, maar enkel bij de zakelijke dienstverlening zorgde dit voor een omslag van een licht negatief naar een licht positief sentiment. Samen met de informatie en communicatie zijn dit de enige bedrijfstakken waar het sentiment positief is. Voor het vierde kwartaal op rij is het ondernemersvertrouwen in de informatie en communicatie positief, ondanks de lichte daling ten opzichte van vorig kwartaal. 

Download de COEN-enquete Q1 2024

De Conjunctuurenquete Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Voor het dashboard zie: http://www.ondernemersplein.nl/coen