Minder claims woningbranden


1 november 2023


Het aantal claims dat verzekeraars ontvingen na een woningbrand is fors gedaald in het afgelopen jaar. In 2022 werden er ruim 56.000 claims ingediend. Hiermee heeft de neerwaartse trend die sinds 2018 zichtbaar is, zich voortgezet.


Het jaar 2021 liet al een afname zien van het aantal claims als gevolg van brand, waarbij het daalde van 67.530 naar 60.112. Alleen in 2020 was er een lichte stijging te zien, wat mogelijk te wijten was aan het feit dat meer mensen vanwege de coronapandemie vanuit huis werkten.


Deze gegevens zijn afkomstig uit de Risicomonitor Woningbranden, die deze week is gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars.Bron: Risicomonitor Verbond van Verzekeraars