Update Radio Equipment Directive (RED)


22 september 2023


Graag geven wij u een update voor wat betreft de RED, de Radio Equipment Directive. Regelgeving met impact op alle apparaten die aan het internet kunnen hangen en op de Europese markt komen. Denk daarbij aan medische systemen, clouddiensten of consumentengoederen die met internet verbonden zijn. Zie https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red_en


De ingangsdatum van de RED, gepubliceerd in januari 2022, was 1 augustus 2024. Die datum is met dank aan lobbywerk van de EU-lidstaten met 12 maanden uitgesteld naar 1 augustus 2025. Ook uw (!) producten (radio equipped) dienen straks hoogstwaarschijnlijk aantoonbaar te voldoen aan de (verbrede) RED. Dat loopt via een testhuis, maar de verwachting is nu dat er medio 2024 ó ók een “harmonised standard ” beschikbaar is om fabrikanten de route via de dure testhuizen te besparen.


Voor dat laatste wordt u allen gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de totstandkoming van deze standaard. Zie hiervoor de 3 concept-normen. Deze drie normen zijn beschikbaar gesteld voor commentaar via het NEN-systeem voor normontwerpen. Trefwoord: Radio Equipment Directive.


Meer informatie treft u aan in de onderstaande presentatie ‘RED Delegated Act (EU) 2022/30Standardization Request M585 EN

Quiry Draft Review’


Ook lezenswaardig is het artikel https://www.nen.nl/en/nieuws/ook-fabrikanten-zullen-aan-security-eisen-moeten-voldoen/ van de hand van de voorzitter, Ben Kokx, van de Normcommissie, dat in augustus 2023 verscheen. 


Presentatie ‘RED Delegated Act (EU) 2022/30Standardization Request M585 EN Quiry Draft Review’