Voor de eindklant

Flyer Overvalalarm: eerst checken, dan politie!

Vanaf 1 juli meldingen eerst verifi ëren en vervolgens met de hoogste prioriteit aanpakken.


Om te voorkomen dat de politie te vaak in actie moet komen bij loos alarm, gaat er per 1 juli 2021 iets veranderen voor bedrijven, organisaties en particulieren die gebruik maken van een overvalknop, als onderdeel van de beveiliging. Om nog beter en effectiever te reageren op re ële overvallen, is afgesproken dat particuliere alarmcentrales een melding van een overvalalarm voortaan eerst verifi ëren. Als sprake is van een daadwerkelijke overval, dan wordt deze gemeld aan de politie, die hierop direct zal reageren. De geverifieerde melding krijgt de hoogste prioriteit.

De huidige werkwijze is op onderdelen niet effectief en verdient aanscherping.


In Nederland zijn (naar schatting) meer dan een half miljoen bedrijfsgebouwen en woningen voorzien zijn elektronische alarmen. Tot de elektronische alarmen behoort de overvalknop, die door menselijk handelen wordt geactiveerd. In Nederland vinden de laatste jaren tussen de 1.000 en 1.200 daadwerkelijke overvallen per jaar plaats. Van de elektronische alarmmeldingen die aan de politie worden doorgegeven, blijkt maar liefst 99% nodeloos alarm te zijn, veelal door een vergissing of ander menselijk handelen of soms door technische onvolkomenheden. Dat een alarm loos was, blijkt overigens meestal achteraf, dus na de inzet van de politie. De politie reageert 10duizenden keren per jaar onnodig, met hoge prioriteit en forse politie-inzet op overvalalarmen, die achteraf loos blijken te zijn. Daarom zijn er nieuwe afspraken gemaakt.


Download de flyer voor de eindklant