Voor de installateur


Flyer Werkwijze overvalalarmen wijzigt per 1 juli 2021

Bedrijven en particulieren rekenen dagelijks op de inzet van politie. Zo ook als er sprake is van een overval. De overvaldrukknop behoort tot de groep van elektronische alarmen. Met een overvaldrukknop is de eigenaar/gebruiker in staat een “stil ” alarm af te geven, waarna het protocol overvalalarm in werking treedt. De overvaldrukknop wordt altijd door menselijk handelen geactiveerd.


Cijfers tonen aan dat 99% van de overvalmeldingen achteraf nodeloos blijken te zijn. De inzet van politie blijkt daarmee een onevenredig zware belasting van politie-inzet. Bij een dreigende overvalsituatie reageert de politie altijd met 2 politieauto ‘s. Politie-inzet van 4 mensen die elders ingezet had kunnen worden. 


De werkwijze rond de overvaldrukknop gaat daarom m.i.v. 1 juli 2021 veranderen. 


Download de flyer voor de installateur