Nieuws – Kabinet trekt knip voor techniek

Kabinet trekt knip voor techniek


Alle vmbo-scholen krijgen nog dit jaar 1500 euro per leerling in de bovenbouw om het techniekonderwijs te verbeteren. In 2019 wordt dat bedrag verdubbeld naar 3000 euro per leerling. Voor bijscholing van docenten komt 9 miljoen euro beschikbaar.

Het kabinet vindt het extra geld nodig omdat zowel het aantal leerlingen op het vmbo daalt als het aandeel scholieren dat kiest voor techniek, terwijl bedrijven zitten te springen om technisch geschoold personeel. Met het geld kunnen bijvoorbeeld leraren worden aangetrokken of bijgeschoold, apparatuur en materiaal worden gekocht en nieuwe keuzevakken worden bedacht.

De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo krijgen het meeste geld. Bij de gemengde leerweg gaat het om de helft: 750 euro per leerling dit jaar – uiterlijk in september – en 1500 euro in 2019, schrijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vandaag (woensdag) in een brief aan de Tweede Kamer.


Vanaf 2020 kunnen vmbo-scholen subsidie aanvragen voor maximaal 2600 tot 3600 euro per bovenbouwleerling per jaar. Voor die plannen, die door een onafhankelijke commissie worden getoetst, moeten scholen samenwerken met mbo-scholen – waar veel vmbo ‘ers hun vervolgopleiding gaan doen – en het bedrijfsleven in hun regio.


Die samenwerking vereist volgens de minister een vooruitziende blik. ,,Elke regio in Nederland is immers anders: de arbeidsmarkt is overal anders, en daarmee de vraag naar technische arbeidskrachten “, schrijft Slob in zijn brief. Bedrijven moeten daarom ook mee gaan betalen aan het opleiden van hun toekomstig personeel. Bij de subsidieaanvragen eist Slob een cofinanciering van het bedrijfsleven van minimaal 10 procent. Dat mag in geld, maar ook in natura, zoals het geven van gastlessen of apparatuur voor in de lokalen.


In het regeerakkoord werd al afgesproken dat er per jaar 100 miljoen extra naar techniekonderwijs op het vmbo gaat. Op de andere middelbare schoolsoorten als havo en vwo wordt al jaren werk gemaakt van techniek met speciale techhavo ’s en technasia. Op het vmbo was er minder aandacht voor.

De ChristenUnie-bewindsman hoopt het tij met de kapitaalinjectie te keren, juist omdat de ontwikkelingen in de techniek snel gaan. ,,Omdat we niet weten hoe de technische arbeidsmarkt eruit ziet als de huidige leerlingen gaan werken, moeten scholen in staat zijn hun onderwijs voortdurend te vernieuwen. Met de 100 miljoen euro extra per jaar krijgen scholen daar structureel de middelen voor. ‘ ‘


Bron: AD 6 juni 2018