Commissie van Beroep

Geschillen tussen leden onderling worden beslecht door de Commissie van Beroep

Het Reglement Commissie van Beroep is in 2005 op uitdrukkelijk verzoek van het Algemeen bestuur van Federatie Veilig Nederland tot stand gekomen. Zij is bedoeld om eventuele conflicten tussen leden onderling op een zo objectief mogelijke wijze, voor leden van de Federatie Veilig Nederland bindend, te beslechten.


Reglement Commissie van Beroep

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging