Certificerende instellingen

Over certificerende instellingen (CI)

CI’s zorgen voor uitvoering van onafhankelijke certificering, toezicht op de opleidingen en examens en uitgifte van ondersteunende publicaties

BSI Management Systems

BSI verzorgt onafhankelijke audits en certificering van managementsystemen voor klanten in meer dan 100 landen ter wereld.


CB&V

Het CB&V is opgericht door SKH (Stichting Keuringsbureau Hout), SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) en SHR (Stichting Houtresearch). CB&V certificeert volgens de CCV-regelingen BORG Beveiligingsbedrijf 2005 (BORG) en is tevens certificatie-instelling voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).


CIBV

Het CIBV is een certificatie-instelling gespecialiseerd in brand- en inbraakbeveiliging. Het gaat daarbij om sprinkler- en blusgasinstallaties, brandmeldinstallaties, REOB onderhoud van blusmiddelen, UPD/IPB opstellers alsmede BORG en PKVW inbraakbeveiliging.


DEKRA

Sinds 2009 maakt KEMA Quality onderdeel uit van DEKRA. Alle test-, inspectie-, audit-, en certificatieactiviteiten van het voormalige KEMA Quality vormen een integraal onderdeel van de dienstverlening van DEKRA. Dat geldt ook voor certificatiemerken, zoals KEMA-KEUR. KEMA-KEUR is een begrip, dat synoniem is met veiligheid.


Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en accommodaties voor consumenten. Een van de middelen die het Keurmerkinstituut inzet om zijn doel te bereiken is het uitvoeren van keuringen, en het verlenen van het keurmerkGoedgekeurd Keurmerkinstituut. Het instituut is ook gerechtigd voor diverse productgroepen het Milieukeur en het Komo Keur te verlenen.


Kiwa / NCP / SCM

Per 1 januari 2011 zijn SCM en NCP Certificatie onderdeel van Kiwa Nederland N.V. Kiwa is een internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa certificeert volgens de CCV-regelingen Particuliere Alarmcentrale (PAC), Kleine blusmiddelen 2005 (REOB), BORG Beveiligingsbedrijf 2005 (BORG), Brandmeldinstallaties 2002 (BMI) en Aerosol Brandblusinstallaties.


SKW

SKW Certificatie ontwikkelt en verstrekt certificaten voor de sectoren bouwen, wonen, zorg en lokale overheid. Specifiek op het gebied van veiligheid is SKW certificatie-instelling voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).


TUV

TUV Nederland is onderdeel van de TUV NORD Groep en verzorgt verschillende certificaties, beoordelingen, veiligheidskeuringen en trainingen. Het is uitdrukkelijk geen adviesorganisatie.