BORG Beveiligingsbedrijven

BORG Beveiligingsbedrijven

Borg beveiligingsbedrijven

Er zijn drie varianten van certificering van Borg Beveiligingsbedrijven:

  • BORG beveiligingsbedrijf
  • BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf
  • BORG Alarminstallateur

 

In certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf zijn criteria opgenomen voor technische beveiligingsbedrijven. De criteria gaan over:  

  • de bedrijfsvoering van technische beveiligingsbedrijven
  • de bedrijfsprocessen van technische beveiligingsbedrijven
  • de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel
  • het ontwerp en de aanleg van beveiligingssystemen
  • het installeren en opleveren van beveiligingssystemen
  • onderhoud van en storingen aan beveiligingssystemen

 

Erkende BORG Beveiligingsbedrijven geven BORG-certificaten en BORG-opleveringsbewijzen uit, waarmee de eigenaar van een alarmsysteem kan aantonen dat zijn alarmsysteem deskundig en betrouwbaar is aangelegd en wordt onderhouden volgens de geldende installatievoorschriften. 

Bedrijven en consumenten maken voor hun beveiliging vaak gebruik van elektronische signaleringssystemen. Deze systemen sturen in geval van onraad een alarmsignaal waarop de politie of een particuliere beveiligingsdienst in actie kan komen. Omdat het over veiligheid gaat moet de kwaliteit van elektronische signaleringssystemen uitstekend zijn. Een gebruiker wil immers dat zijn systeem op een cruciaal moment daadwerkelijk functioneert, en dat het niet onnodig alarmsignalen afgeeft waardoor politie of beveiligers voor niets komen. Verzekeraars vragen verzekerden vaak in het kader van een inboedel- of brandverzekering om preventiemaatregelen te nemen en een BORG-gecertificeerd alarmsysteem te laten aanleggen. Om nodeloze alarmering van de politie tegen te gaan heeft de overheid een aantal bepalingen over de kwaliteit van alarmsystemen vastgelegd in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, in werking getreden op 1 april 1999. De wettelijke bepalingen gaan onder meer over de betrouwbaarheid en deskundigheid van personen betrokken bij de aanleg van alarmsystemen.  

Het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf geeft invulling aan de wettelijke bepalingen. Daarnaast staan in het certificatieschema eisen die kwaliteit moeten waarborgen van de manier waarop installaties worden aangelegd en onderhouden.