BORG Particuliere Alarmcentrales

BORG Particuliere Alarmcentrales

BORG Particuliere Alarmcentrales

Particuliere alarmcentrales ontvangen alarmsignalen van elektronische alarmsystemen van particulieren en bedrijven. Een alarmcentrale zorgt er voor dat op zo’n signaal actie wordt ondernomen. Certificering van Particuliere Alarmcentrales is een wettelijk voorschrift.

 

De kwaliteitscriteria voor de Particuliere Alarmcentrales betreffen:

  • bedrijfsvoering van de particuliere alarmcentrale
  • huisvesting van de particuliere alarmcentrale
  • technische uitrusting van de alarmcentrale
  • deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel
  • dienstverlening van de particuliere alarmcentrale

 

De kwaliteitscriteria dienen als basis voor het verlenen van een vergunning door de minister van Justitie aan een particuliere alarmcentrale op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Bedrijven en consumenten maken voor hun beveiliging vaak gebruik van elektronische signaleringssystemen. Deze systemen sturen in geval van onraad een alarmsignaal waarop de politie of een particuliere beveiligingsdienst in actie komt. Dat betekent dat alarmsignalen altijd bij een organisatie moeten kunnen binnenkomen, en dat die organisatie met verstand van zaken kan beoordelen welke actie er op een alarmsignaal genomen moet worden. Omdat het over veiligheid gaat is het noodzakelijk dat er een minimum kwaliteitsniveau wordt afgesproken waaraan de organisatie zelf, de huisvesting en technische uitrusting en het meldkamerpersoneel moet voldoen. Op die manier wordt gewaarborgd dat alarmsignalen onder alle omstandigheden leiden tot een adequate opvolging.

Particuliere alarmcentrales moeten op grond van de wet een vergunning hebben van de minister van Justitie. E én van de voorwaarden voor de vergunning is certificering op grond van de criteria uit het certificatieschema BORG Particuliere Alarmcentrale.