Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) heeft een wat ander karakter dan de andere op deze site gepresenteerde gecertificeerde instellingen en bedrijven. Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen zijn het de objecten zelf (winkelcentra of bedrijventerreinen) die een certificaat verkrijgen.

 

Ondernemers kunnen een keurmerk krijgen als ze samen met gemeente, politie en andere relevante partijen voldoende maatregelen hebben getroffen om de veiligheid op hun bedrijventerrein of in hun winkelcentrum structureel op een hoger plan te brengen. De eisen staan omschreven in KVO-handboeken. Hoeveel en welke maatregelen een bedrijf moet treffen, hangt af van het reeds bestaande niveau van veiligheid.

Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat het onder meer om maatregelen tegen brand en criminaliteit, zoals inbraak, diefstal, vandalisme en overvallen. De voordelen van het KVO zijn dat ondernemers en hun personeel zich veiliger voelen en dat schade en kosten veroorzaakt door onveiligheid tot een minimum worden beperkt. KVO-ondernemers kunnen ook rekenen op voordelen, zoals korting op verzekeringspremie, fiscale en subsidievoordelen en een gegarandeerde overheidsinspanning onder meer van gemeente en politie.

 

Via de site van de Kamer van Koophandel is veel informatie te verkrijgen over het Keurmerk Veilig Ondernemen.