Gedragscode

De basis voor alle activiteiten is de Federatie Veilig Nederland gedragscode

Elk Federatie Veilig Nederland lid is gehouden aan die code, waarin spelregels zijn vastgelegd over gedragsnormen en besluitvorming alsmede de wijze van uitvoering van die besluiten. Zo is bijvoorbeeld integer marktgedrag vastgelegd. Leden die zich niet aan de gedragscode houden krijgen een waarschuwing en indien noodzakelijk volgt schorsing en royement.


Gedragscode Federatie Veilig Nederland