MVO-beleid

Federatie Veilig Nederland leden ondernemen duurzaam

De lidbedrijven van Federatie Veilig Nederland zijn doordrongen van de eigen verantwoordelijkheid rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De leden van Federatie Veilig Nederland willen transparant en duidelijk zijn over het eigen MVO-beleid en duurzaam ondernemen.

Dit heeft geresulteerd in een Federatie Veilig Nederland leidraad voor MVO-beleid in de technische beveiliging met de volgende elementen:
Bestuur & Management, Mens & Werk, Klant, Milieu en Maatschappij.
Federatie Veilig Nederland moedigt de leden aan om op basis van deze leidraad richting te geven aan het eigen MVO-beleid. Lidbedrijven die reeds een MVO-beleid hanteren staat het uiteraard vrij om de eigen regeling te blijven volgen.

Kenmerken: de onderneming, lid Federatie Veilig Nederland,

  • respecteert wettelijke bepalingen;
  • onderkent en respecteert de belangen van stakeholders;
  • is transparant met betrekking tot besluitvorming die betrekking heeft op derden; en
  • is bewust van de verantwoordelijk voor de impact op de omringende sociale- en leefomgeving.

Hoe werkt het?

Federatie Veilig Nederland leden hebben een vorm van MVO-beleid geïntegreerd in hun bedrijfsvoering.
Het voeren van een MVO-beleid betekent dat deze ondernemingen rekening houden met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij met de hierboven genoemde kenmerken. Voor iedere onderneming zien MVO-prestaties er anders uit. Vandaar dat Federatie Veilig Nederland een leidraad heeft ontwikkeld dat handvatten biedt om daadwerkelijk tot een bedrijfseigen MVO-beleid te komen. Lidbedrijven die reeds een MVO-beleid hebben staat het vrij om hun eigen regeling te blijven volgen.

In de Federatie Veilig Nederland leidraad staat per hoofdstuk een serie paragrafen en iedere paragraaf bestaat uit één of meerdere vragen. In totaal zijn het 84 vragen, met meerdere antwoordmogelijkheden: Ja, Neen of Gezien. Dat laatste betekent zoveel als -het punt heeft de aandacht van het management-. In totaal zijn er 84 punten te behalen met de 84 vragen. Iedere vraag die met -Ja- wordt beantwoord staat gelijk aan 1 punt. Vragen die worden beantwoord met een G (Gezien) tellen voor een 1/2 punt mee. Na in het invullen van het document stuurt u dit naar het Federatie Veilig Nederland Bureau, waar wordt gekeken of het minimaal aantal punten is behaald. Bij minimaal 60 punten heeft het lidbedrijf recht op het MVO-certificaat van Federatie Veilig Nederland. Of het lidbedrijf maakt aantoonbaar een ander, maar vergelijkbaar, MVO-beleid te hebben.

Download hier de Federatie Veilig Nederland standaard voor MVO-beleid.

 

Vragen?

Komt u er niet helemaal uit of heeft u andere vragen of een opmerking?
U kunt ons per e-mail bereiken via info@federatieveilignederland.nl. Wij helpen u graag verder!

Overzicht

Hieronder treft u een overzicht van Federatie Veilig Nederland lidbedrijven met vermelding van het MVO-beleid dat zij voeren.

Paraat Blusmiddelen B.V.

Paraat Blusmiddelen B.V.

Paraat Blusmiddelen B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Hacousto Security Systems B.V.

Hacousto Security Systems B.V.

Hacousto Security Systems B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Automatic Signal Rijsenhout B.V.

Automatic Signal Rijsenhout B.V.

System integrator van beveiligingstechniek Automatic Signal heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen in de organisatie en de processen verankerd door middel van een MVO-managementsysteem. Dit systeem in gecertificeerd op niveau 3 van de MVO-Prestatieladder.


Alarm Control Nederland B.V.

Alarm Control Nederland B.V.

Alarm Control (onderdeel van Vattenfall) vindt het belangrijk een duurzaam bedrijf te zijn en hiermee rekening te houden in het dagelijkse handelen. Daarbij richt Alarm Control zich op drie P’s: people, planet en profit.


Honeywell Building Solutions

Honeywell Building Solutions

Honeywell Building Solutions geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


CSL Benelux B.V.

CSL Benelux B.V.

CSL Benelux BV geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


af-x systems

af-x systems

af-x systems B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Kling Brandbeveiliging B.V.

Kling Brandbeveiliging B.V.

Kling Brandbeveiliging B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Chubb Fire & Security

Chubb Fire & Security

Chubb Fire & Security vindt het belangrijk om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Chubb Fire & Security’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): De Triple-P benadering.


Hikvision Europe B.V.

Hikvision Europe B.V.

Bij Hikvision begint maatschappelijke verantwoordelijkheid bij ons eigen bedrijf en onze wens om harmonie te bereiken tussen onze organisatie, het bedrijfsleven en mensen overal ter wereld. Om ervoor te zorgen dat we de samenleving op een positieve manier blijven beïnvloeden, zijn wij 5 belangrijke verplichtingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid aangegaan.


Hacousto Group B.V.

Hacousto Group B.V.

Hacousto Group B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Kuijpers Beveiligingssystemen B.V.

Kuijpers Beveiligingssystemen B.V.

Kuijper Beveiligingssystemen voldoet aan de MVO Prestatieladder niveua 3. De MVO Prestatieladder is een Managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt de duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar.


Saval BV - Member of SK

Saval BV - Member of SK

Saval B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


FireAngel Safety Technology Limited

FireAngel Safety Technology Limited

FireAngel Safety Technology geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Croonwolter&dros

Croonwolter&dros

In alles wat CroonWolterDros doet, staat de mens centraal. In de bedrijfsvoering is men alert op de duurzame mogelijkheden die CWD relaties kan bieden, hoe schadelijke emissies beperkt kunnen worden en hoe om te gaan met afvalstromen en de eindigheid van bepaalde grondstoffen. Extra informatie over duurzaamheid: https://www.croonwolterendros.nl/nl/co2-en-co2-prestatieladder-croonwolterdros


Van Deudekom Plastics B.V. (DPI)

Van Deudekom Plastics B.V. (DPI)

Van Deudekom Plastics B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


AXIS Communications B.V.

AXIS Communications B.V.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de lange termijnstrategie van Axis. Met een specifieke focus op zakelijk gedrag, sociale en ecologische verantwoordelijkheid, wordt geprobeerd de impact te minimaliseren, een gezonde werkomgeving te creëren, corruptie uit te roeien en te zorgen voor respect voor mensenrechten.


Johnson Controls BTS (EuroPAC)

Johnson Controls BTS (EuroPAC)

De MVO visie van Johnson Controls BTS (Tyco Integrated F&S) ziet op het leveren van producten en diensten aan haar klanten zonder enige schade aan mensen en het milieu.


AVD Security BV

AVD Security BV

AVD Security geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


OSEC B.V.

OSEC B.V.

OSEC B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Spyke Security B.V.

Spyke Security B.V.

Spyke Security geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Nsecure B.V.

Nsecure B.V.

Nsecure B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Bosch Energy and Building Solutions

Bosch Energy and Building Solutions

Bosch draagt bij aan de bescherming van de natuurlijke omgeving voor huidige en toekomstige generaties. Bosch zet zich in voor klimaatactie en voor het bereiken van de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs.


Protec Brandbeveiliging BV

Protec Brandbeveiliging BV

Protec Brandbeveiliging B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Smartwares Europe

Smartwares Europe

Smartwares Europe geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Alphatronics b.v.

Alphatronics b.v.

Alphatronics B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


EQUANS Nederland N.V.

EQUANS Nederland N.V.

EQUANS levert een substantiële bijdrage aan de houdbaarheid van onze wereld. EQUANS maakt de energietransitie mogelijk en spant zich in om een bijdrage te leveren aan het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen.


WB Firepacks B.V.

WB Firepacks B.V.

WB Firepacks B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


EAL (Apeldoorn) B.V.

EAL (Apeldoorn) B.V.

EAL geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten


Novar Nederland B.V.

Novar Nederland B.V.

Novar Nederland B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Wagner Nederland B.V.

Wagner Nederland B.V.

Wagner Nederland B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Fito Products

Fito Products

Fito Products B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Heijmans Safety & Security

Heijmans Safety & Security

Binnen Heijmans is veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit omvat thema’s als gezondheid en veiligheid, duurzaamheid en circulariteit, maar ook bijvoorbeeld integriteit en arbeidsomstandigheden. Leveranciers, dienstverleners, adviseurs en onderaannemers van Heijmans zijn volop bezig met het verduurzamen van hun producten en diensten. Op projecten worden door onze opdrachtgevers steeds verdergaande eisen gesteld en ook wetgeving dwingt tot actie.


NOVENCO Building & Industry B.V.

NOVENCO Building & Industry B.V.

NOVENCO Building & Industry B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Paxton Benelux B.V.

Paxton Benelux B.V.

Paxton Benelux geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


EuroPAC Alarmcentrale

EuroPAC Alarmcentrale

EuroPAC Alarmcentrale geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Hemmink B.V.

Hemmink B.V.

Hemmink B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


GPS Perimeter Systems B.V.

GPS Perimeter Systems B.V.

GPS Perimeter Systems B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Berki Brandbeveiliging BV

Berki Brandbeveiliging BV

Berki Brandbeveiliging B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


RBC Brandbeveiliging Nederland B.V.

RBC Brandbeveiliging Nederland B.V.

RBC Nederland geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


ARAS Security B.V.

ARAS Security B.V.

ARAS Security B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


IDIS Nederland B.V.

IDIS Nederland B.V.

IDIS Nederland B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Ansul Solutions B.V.

Ansul Solutions B.V.

Ansul Solutions B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Mauer Nederland B.V.

Mauer Nederland B.V.

Mauer Nederland B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


G4S Secure Monitoring

G4S Secure Monitoring

G4S zorgt er voor dat mensen veilig kunnen wonen, werken en leven. Nu, maar óók in de toekomst. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sluit daar naadloos op aan. Naast de professionele betrokkenheid levert G4S graag een duurzame bijdrage aan de maatschappij.


Johnson Controls FSP Enschede (Tyco Building Services Products B.V.)

Johnson Controls FSP Enschede (Tyco Building Services Products B.V.)

Johnson Controls FSP Enschede (Tyco Building Services Products) geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


AddSecure International AB

AddSecure International AB

AddSecure is een snelgroeiend bedrijf met de ambitie om een ​​veiligere en slimmere wereld te creëren. Duurzaamheid leidt ons zowel in onze dagelijkse activiteiten als in onze innovatie- en groeistrategieën. Duurzaamheid inspireert ons om op nieuwe manieren en met nieuwe middelen slimme zaken te creëren. U leest er meer over in het rapport en op de website: https://www.addsecure.com/sustainability-at-addsecure/


ASSA ABLOY Nederland B.V.

ASSA ABLOY Nederland B.V.

ASSA ABLOY Nederland B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten


Dräger Nederland B.V.

Dräger Nederland B.V.

Dräger Nederland B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Siemens Nederland N.V.

Siemens Nederland N.V.

Duurzaamheid bij Siemens is gebaseerd op de merkwaarden – knowhow, innovatie, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid. De duurzaamheidsinitiatieven van Siemens zijn opgenomen in het Maatschappelijk Jaarverslag.


Hertek B.V.

Hertek B.V.

Hertek geeft op basis van de leidraad van de Federatie Veilig Nederland richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Fire Control Brandbeveiliging BV

Fire Control Brandbeveiliging BV

Fire Control Brandbeveiliging B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


SenseTek B.V.

SenseTek B.V.

SenseTek B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Ansul B.V.

Ansul B.V.

Ansul B.V. geeft op basis van de Federatie Veilig Nederland leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Meis Brandbeveiliging

Meis Brandbeveiliging

Meis Brandbeveiliging geeft op basis van de leidraad van de Federatie Veilig Nederland richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.