Themagroep HRM-professionals

HRM-professionals treffen elkaar

Op regelmatige basis wisselen ruim 10 actieve HRM-professionals uit de sector ervaringen uit over diverse onderwerpen, zoals:


  • In-, door- en uitstroom personeel
  • Duurzame inzetbaarheid personeel 
  • Personeel- en arbeidsvoorwaardenbeleid (CAO, …)
  • Ontwikkeling en beheer HR-tools (benchmarks, ziekteverzuim, …)
  • Mobiliteitsbudget, werkkostenregeling, etc.
  • Promotiebeleid op scholen e.d.
  • Social media en effecten.