Automatische Deuren

Het gebruik van automatische deuren draagt bij aan het verbeteren van de mobiliteit, toegankelijkheid en veiligheid in verschillende omgevingen.

De sectie Automatische Deuren bestaat uit leden die zich bezighouden met de ontwikkeling, productie, levering en ondersteuning van kwalitatief hoogwaardige automatische deuren.


Naast het gemak en de toegankelijkheid die ze bieden, kunnen automatische deuren ook bijdragen aan energiebesparing. Veel automatische deuren zijn uitgerust met sensoren die de deur sluiten zodra er geen personen meer worden gedetecteerd, waardoor warmteverlies of tocht wordt verminderd.

!introductie