Bouwplaats Beveiliging

Ambitie: terugdringen van criminaliteit (diefstal, inbraak en vernieling) in de bouw

De ambitie van de sectie Bouwplaats Beveiliging is een bijdrage leveren aan het terugdringen van criminaliteit (diefstal, inbraak en vernieling) op bouwplaatsen.
Andere speerpunten van de sectie Bouwplaatsbeveiliging:

 • Helderheid brengen naar partijen als Bouwend Nederland, verzekeraars, politiek Den Haag en politie over beveiliging op bouwplaatsen; 
 • Het verkrijgen van erkenning bij bovengenoemde partijen voor het vak van Bouwplaats Beveiliging op basis van visie en deskundigheid;
 • Het uitwisselen van trends en cijfers.

Wat is bouwplaatsbeveiliging?

Veel onbeveiligde bouwlocaties zijn met regelmaat het terrein van onbevoegde personen. Diefstal, inbraak en vernieling kosten bouwondernemingen veel geld, dus de eindklanten ook. De schadepost op bouwprojecten door diefstal, inbraak en vandalisme is enorm te reduceren door bouwplaatsbeveiliging.


Het beveiligen van een bouwplaats/terrein is een samenhang tussen producten en  processen om te komen tot een bouwplaatsbeveiliging die een nagenoeg 100% veilige omgeving tegen diefstal, inbraak en vandalisme creert.

Certificering

Om er voor te zorgen dat dit beveiliging op bouwplaatsen op de best mogelijke wijze wordt uitgevoerd hebben Federatie Veilig Nederland en Bouwend Nederland, samen met Kiwa, vorm gegeven aan de BRL voor bouwplaatsbeveiliging.

BRL Bouwplaatsbeveiliging

De BRL K021024/2 voor Bouwplaatsbeveiliging omschrijft de procesgang tot het komen van een bouwplaatsbeveiliging die voldoet aan de eisen gesteld in de BRL en de aanvullende wensen/eisen van de afnemer of verzekeraar. In de BRL Bouwplaatsbeveiliging wordt er naast de algemene maatregelen 4 niveau’s omschreven.


 • Niveau 1
  Doel: detectie bij de binnenkomst in een beveiligd gebouw.
 • Niveau 2
  Doel: aanvullende detectie bij een aanval aan de buitenzijde van 't beveiligde gebouw.
 • Niveau 3
  Doel: aanvullende detectie bij kritieke objecten op 't beveiligde deel van het terrein (object detectie).
 • Niveau 4
  Doel: aanvullende detectie bij binnenkomst van 't beveiligde terrein (periferie detectie).


De beveiliging van de bouwplaats is net zoals iedere vorm van beveiliging een samenhang van maatregelen. Organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen. Voor ieder niveau zijn verder passende organisatorische maatregelen van toepassing. Deze kunnen voor iedere bouwplaats verschillend zijn.


BRL K21024/2 versie 1 juli 2016

Erkenning

Gecertificeerde beveiligingssystemen worden alleen geleverd door de erkende beveiligingsbedrijven. Zij kunnen op maat adviseren. Deze bedrijven zijn te vinden op de website van Kiwa (www.kiwafss.nl).

Documentatie

De Handreiking beveiligen bouwlocaties en het Convenant criminaliteit bouwlocaties vindt u onder Publicaties.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging