Bouwplaats Beveiliging

Ambitie: terugdringen van criminaliteit (diefstal, inbraak en vernieling) in de bouw

De ambitie van de sectie Bouwplaats Beveiliging is een bijdrage leveren aan het terugdringen van criminaliteit (diefstal, inbraak en vernieling) op bouwplaatsen.
Andere speerpunten van de sectie Bouwplaatsbeveiliging:

 • Helderheid brengen naar partijen als Bouwend Nederland, verzekeraars, politiek Den Haag en politie over beveiliging op bouwplaatsen; 
 • Het verkrijgen van erkenning bij bovengenoemde partijen voor het vak van Bouwplaats Beveiliging op basis van visie en deskundigheid;
 • Het uitwisselen van trends en cijfers.

Wat is bouwplaatsbeveiliging?

Veel onbeveiligde bouwlocaties zijn met regelmaat het terrein van onbevoegde personen. Diefstal, inbraak en vernieling kosten bouwondernemingen veel geld, dus de eindklanten ook. De schadepost op bouwprojecten door diefstal, inbraak en vandalisme is enorm te reduceren door bouwplaatsbeveiliging.


Het beveiligen van een bouwplaats/terrein is een samenhang tussen producten en  processen om te komen tot een bouwplaatsbeveiliging die een nagenoeg 100% veilige omgeving tegen diefstal, inbraak en vandalisme creert.

Certificering

Om er voor te zorgen dat dit beveiliging op bouwplaatsen op de best mogelijke wijze wordt uitgevoerd hebben Federatie Veilig Nederland en Bouwend Nederland, samen met Kiwa, vorm gegeven aan de BRL voor bouwplaatsbeveiliging.

BRL Bouwplaatsbeveiliging

De BRL K21024 Security and Safety of Construction Sites omschrijft de procesgang om te komen tot een bouwplaatsbeveiliging die voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn vanuit de BRL K21024 en de aanvullende wensen/eisen van de afnemer of verzekeraar. In versie 3 van de BRL K21024 Security and Safety of Construction Sites worden drie scopes beschreven:


Scope 1

Scope 2

Scope 3

Leveren en onderhouden van tijdelijke elektronische beveiligingssystemen voor bouwplaatsen en terreinen.

Leveren en onderhouden van tijdelijke toegangs-controlesystemen voor bouwplaatsen en terreinen

Leveren en onderhouden van tijdelijke brandmeld- en/of ontruimingsystemen voor bouwplaatsen en terreinen


Scope 1 tijdelijke elektronische beveiligingssystemen
Met elektronische beveiligingssystemen worden videobewakingssystemen en inbraak- en overvalsystemen bedoeld. De beveiliging van bouwplaatsen / terreinen worden verdeeld in 4 niveaus:

 • Niveau 1 – Doel is detectie bij de binnenkomst in een beveiligd gebouw
 • Niveau 2 – Doel is aanvullende detectie bij een aanval aan de buitenzijde van het beveiligde gebouw
 • Niveau 3 – Doel is aanvullende detectie bij kritieke objecten op het beveiligde deel van het terrein (object detectie)
 • Niveau 4  – Doel is aanvullende detectie bij binnenkomst van het beveiligde terrein (periferie detectie)


Scope 2 tijdelijke toegangscontrolesystemen
Voor toegangscontrole zijn er 3 niveaus.

 • Niveau 1  – Toegangscontrole laag risico (Grade 2) 
  Omvang: controle van in en uitgaand personeel en goederen
 • Niveau 2 – Toegangscontrole hoog risico (Grade 3) 
  Omvang: tegengaan van illegale arbeid, screening van medewerkers, controle op het krijgen van veiligheidsinstructies
 • Niveau 3 – Toegangscontrole zeer hoog risico (Grade 4)
  Bouwplaats / terrein ingedeeld in meerdere toegangszones 
  Aanvullende veiligheid / screening


Scope 3 tijdelijke brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie

 • Niveau 1 – Tijdelijke brandmeld- en/of ontruiminginstallatie zonder eis bouwbesluit
  Tijdelijke brandmeld- en/of ontruimingssystemen op bouwplaatsen dan wel terreinen van gelijke strekking met een verhoogd brandrisico. Voor deze installaties ligt geen eis vanuit het bouwbesluit ten grondslag.
 • Niveau 2 – Tijdelijke brandmeld- en/of ontruiminginstallatie op basis van bouwbesluit 
  Tijdelijke brandmeld- en/of ontruimingssystemen in gebouwen met een verwijzing vanuit het bouwbesluit, dat deze te allen tijde dient te zijn voorzien van een brandmeld- dan wel ontruimingssysteem. Ontwerp en realisatie door (projectbegeleiding van) een erkend branddetectie bedrijf.

De beveiliging van de bouwplaats is net zoals iedere vorm van beveiliging een samenhang van maatregelen. Organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen. Voor ieder niveau zijn verder passende organisatorische maatregelen van toepassing. Deze kunnen voor iedere bouwplaats verschillend zijn.


BRL K21024/3 versie 9 september 2020

Erkenning

Gecertificeerde beveiligingssystemen worden alleen geleverd door de erkende beveiligingsbedrijven. Zij kunnen op maat adviseren. Deze bedrijven zijn te vinden op de website van Kiwa (www.kiwafss.nl).

Documentatie

De Handreiking beveiligen bouwlocaties en het Convenant criminaliteit bouwlocaties vindt u onder Publicaties.

!introductie