Branddetectie en Ontruiming

Ambitie:  kwaliteit bieden en een positieve bijdrage aan het functioneren van een brandveiligheidsinstallatie.

Oogmerk van deze sectie Branddetectie, Brandmeldcomponenten en Ontruimingsalarmsystemen (OAS) is het leveren van kwaliteitsproducten die een positieve bijdrage leveren op het functioneren van een brandveiligheidsinstallatie. Deze producten functioneren al dan niet zelfstandig in een brandmeld- en/of een ontruimingsalarmsysteem.


Producten als een onderdeel van een concept, systeem of installatie zoals deze ook door Federatie Veilig Nederland leden uit de andere secties aan de Nederlandse markt geleverd en/of ge ïnstalleerd worden.De leden zijn actief op het gebied van brandveiligheid van mensen, gebouwen en middelen.

Wat doen deze systemen?

Waar brandmeldinstallaties vooral zijn bedoeld voor het in een vroegtijdig stadium detecteren en melden van een brand, zijn ontruimingsalarminstallaties bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties snel en ordelijk een personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te realiseren. Daarnaast is het mogelijk om een geselecteerde groep (stil alarm) personen te waarschuwen. Dit kan bijvoorbeeld met een draagbare ontvanger (bijvoorbeeld een pieper) of door middel van een alarm in geselecteerde zones (delen van een gebouw, zoals verdiepingen of afdelingen).

Certificering

De leden van de sectie Branddetectie, -Componenten en OAS hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de certificatieregeling voor brandmeldinstallaties, de “Regeling brandmeldinstallaties ” en zijn nog altijd zeer actief als het gaat om de nieuwe ontwikkelingen. Verder is er een certificatieschema voor de projectie, aanleg en het onderhouden van ontruimingsalarmsystemen ontwikkeld. De hoge kwaliteit van de dienstverlening en het aanbod van systemen en oplossingen voor branddetectie wordt onderstreept door het feit dat leden die branddetectiesystemen realiseren allemaal ‘Erkend Branddetectiebedrijf ‘ zijn.


De kwaliteit van de producten is gebaseerd op nationale en/of internationaal geaccepteerde en voorgeschreven normen en regelingen voor de brandveiligheidsindustrie. De sectie is verder actief op het gebied van normering en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de normen NEN 2535, NEN 2654 en NEN 2575.

Terugdringen nodeloze alarmmeldingen

Samen met de brandweer wordt er gezocht naar mogelijkheden om het aantal gevallen van nodeloze alarmeringen terug te dringen. Nodeloze alarmeringen leiden tot onnodig uitrukken van de brandweer. Dit kost de samenleving geld, tempert het enthousiasme van vrijwilligers bij de brandweer en zorgt voor ongewenst verstoring van de verkeersveiligheid.  Nodeloze alarmeringen worden veroorzaakt door gebruikers, beheerders (bijvoorbeeld omdat een installatie niet (goed) onderhouden wordt) of omdat de installatie zelf niet goed functioneert.  Federatie Veilig Nederland verricht graag de nodige inspanning om deze nodeloze alarmeringen terug te dringen en de gevolgen ervan te voorkomen. Meer over dit thema bij Technische Verificatie.

!introductie