Blussystemen

Automatische blussystemen hebben gemeen dat zij bij uitstek geschikt zijn in situaties waar niet of slechts met grote gevolgen geblust kan worden met water.

Deze sectie is gespecialiseerd in het leveren en installeren van blussystemen die in een complexe omgeving moeten functioneren.
 
In veel gevallen gaat het om situaties waarin wordt voorkomen dat een brand zich kan ontwikkelen en de veiligheid van milieuhygi ëne of de continu ïteit van een bedrijf in het gedrang kunnen komen.

De sectie levert met haar kennis en kunde een belangrijke bijdrage in verschillende (inter)nationale commissies rond blussystemen. Op deze manier probeert men de regelgeving in een vroeg stadium te be ïnvloeden. De sectie onderzoekt bovendien regelmatig de afzet van diverse blusgassen om inzicht te behouden in de trends in de markt. Tenslotte wordt aan zowel interne- als externe relaties alle benodigde voorlichting verstrekt.

!introductie