Netwerkpartners

Netwerkpartners leveren actief kennis en informatie met betrekking tot (brand)veiligheid.

The Hague Security Delta (HSD)

The Hague Security Delta (HSD) is het grootste ‘securitycluster’ in Europa. In dit Nederlandse cluster werken organisaties, overheden en kennisinstituten nauw samen op het gebied van veiligheid, in de breedste zin van het woord. Federatie Veilig Nederland is sinds november 2017 netwerkpartner van HSD. HSD stimuleert economische ontwikkeling en innovatie op het gebied van security. Door samenwerking en innovatie te initieren, willen zij economische ontwikkeling en veiligheid in Nederland en daarbuiten stimuleren

Nederlandse Veiligheidsbranche

Federatie Veilig Nederland en de Nederlandse Veiligheidsbranche werken waar mogelijk samen op

diverse terreinen op het raakvlak van veiligheid. De Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigt de markt van particuliere beveiliging, recherche en geld- en waardetransport. Leden van de branche zijn bedrijven die innovatieve diensten aanbieden die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid in Nederland.

VBE

Federatie Veilig Nederland en de Vereniging van brandveiligheidsexperts VBE hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De twee organisaties bundelen daarmee expertise, kennis en mogelijkheden om de veiligheid in Nederland te verbeteren, waarbij de samenwerking zich met name richt op de

versterking van de kennisoverdracht binnen het vakgebied ‘Fire Safety ‘.  

TNO

TNO en Federatie Veilig Nederland treden indien nodig gezamenlijk op bij het indienen, opstellen en uitvoeren van nationale- en EU-projecten op het gebied van beveiligingstechnologie. Partijen hebben dit vastgelegd in een intentieovereenkomst. De samenwerking heeft ten doel verdere stimulering van innovatie op het gebied van beveiligingstechnologie. De overeenkomst is hier te downloaden.

Stichting Recycling Technologische Apparatuur RTA

Stichting RTA geeft namens producenten en importeurs van

elektr(on)ische apparaten zo effici ënt en effectief mogelijk uitvoering aan de wettelijke verplichtingen van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Een collectieve aanpak is met name voor de kleine en middelgrote bedrijven vrijwel

onvermijdelijk. Via het inzamelsysteem SIMPEL WEG kunnen deelnemers én hun klanten afgedankte apparatuur  ‘simpelweg ‘ laten ophalen.

Amsterdam RAI

In het kader van de nationale vakbeurs Safety & Security Amsterdam (SSA) is een overeenkomst getekend tussen Federatie Veilig Nederland, Nederlandse Veiligheidsbranche en Amsterdam RAI. Partijen zijn overeengekomen dat ze in nauwe samenwerking de vakbeurs SSA zullen organiseren.

Brandweer Nederland

De brandweer en Federatie Veilig Nederland werken nauw samen ter versterking van de publieke-private samenwerking.

Nationale Politie

De politie en Federatie Veilig Nederland werken nauw samen ter versterking van de publiek-private samenwerking.