Beeldmerken van de Federatie

Deponering, instructie en download

Gedeponeerde merken

Alle hieronder getoonde woord- en beeldmerken zijn gedeponeerd en mogen niet worden gebruikt door derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het algemeen bestuur van de Federatie Veilig Nederland. Toestemming kan onder andere worden geweigerd indien de plaatsing van het logo naar het oordeel van het Algemeen Bestuur tot onduidelijkheden over de relatie met de Federatie zou kunnen leiden. Toestemming tot het voeren van het logo kan worden ingetrokken, zulks naar oordeel van het Algemeen Bestuur.

Logo Federatie

Voor het web (lage resolutie)

Voor drukwerk (hoge resolutie)
Sectie varianten

Download het overzicht met de sectie varianten (PDF)
Alle sectielogo’s in zip-bestand (EPS)

Alle sectielogo’s in zip-bestand (JPG)

REOB

  Voor het web (lage resolutie)

 Voor drukwerk (hoge resolutie) 


               

Richtlijn gebruik logo Federatie

Download de richtlijn voor het gebruik van het Federatie Veilig Nederland

Overige instructies

Naast het hoofdlogo kent de federatie sectie varianten en enkele sub-logo ’s zoals het VSI logo, het REOB logo en een serie pictogrammen.


De regel is: gebruik van het Federatie logo in alle uitingen.

Secties van de Federatie hebben echter de vrijheid om binnen de kaders van de bestaande huisstijl een eigen herkenbaar (sub)logo te gebruiken en waar dat ondersteunend is aan de specifieke sectie boodschap.


Het visueel profileren van een sectie met een sub-logo kan alleen:

  • in een PowerPoint presentatie van of namens de betreffende sectie;
  • op de websites van leden van de betreffende sectie;
  • in een logobalk van derden indien de betreffende sectie duidelijk en noodzakelijk de afzender is en dit de boodschap ondersteunt (bijvoorbeeld een congres met een afgebakend thema);


Noch de sectie varianten van het logo van de federatie, noch de sub-logo ’s mogen als hoofdlogo worden gebruikt en daarmee de layout van de publicatie en dus huisstijl van de Federatie Veilig Nederland aantasten.