Bouwplaatsbeveiliging

Over bouwplaatsbeveiliging zijn de volgende publicaties verschenen

Handreiking beveiligen van bouwlocaties

 Deze brochure bevat een handreiking voor bouwondernemers voor het

 beveiligen van bouwlocaties tegen diefstal, inbraak en vernieling.

 Geadviseerd wordt om met deze handleiding voor een bouwlocatie

 per bouwfase waarin het risico op diefstal enz. anders ligt, met deze

 handleiding het pakket beveiligingsmaatregelen te bepalen.


 

Download

Convenant criminaliteit bouwlocaties

 Doelstelling van het convenant is om criminaliteit op bouwlocaties 

 met 25% te laten afnemen. Dit moet onder andere bereikt worden door

 de handreiking “Beveiligen van bouwlocaties”. Hiermee  kunnen aannemers met behulp van een handige vragenlijst een risico  

 analyse maken, zodat de noodzakelijke beveiligingmaatregelen

 inzichtelijk worden.


Download

Artikel Criminaliteit op bouwplaats neemt nog steeds toe

 In OTAR 6-2015 verscheen een artikel over Bouwplaatsbeveiliging.

 Lees meer.