Flyers en brochures

Een overzicht

Brandveilig met woningsprinklers? Jazeker!

Een sprinklerinstallatie is een uitstekend middel om de brandveiligheid in een woning significant te verhogen. Een woningsprinklerinstallatie start alleen bij een daadwerkelijke brand automatisch met blussen.


 Uitgave november 2017


 Download de brochure

Waar dit niet werkt. Speciale blusinstallaties en hun werking

In veel gevallen is de waterstraal het juiste middel in de strijd tegen vuur. Er zijn echter uitzonderingen. Neem bijvoorbeeld situaties waarin water als blusmiddel weinig uitricht. Of zelfs een averechts effect heeft, doordat bepaalde chemicali ën in contact met water heftig reageren. Ook de bijwerkingen van blussen met water kunnen zwaarwegend zijn. Waterschade aan kunstwerken van recente datum maar ook zeker aan (eeuwenoude handgeschreven) documenten kan net zo desastreus zijn als brandschade.


Uitgave april 2018


Download de brochure

Flyer Herkeuren van flessen voor blusgasinstallaties

Overal waar gebruik van bluswater vermeden moet worden, komen speciale blusinstallaties in beeld. Speciale installaties zijn er in verschillende vormen,

met verschillende blusmiddelen. De keus van een passende blusinstallatie wordt bepaald door randvoorwaarden als type en indeling van het bouwwerk, de soort inventaris en de aard van het brandgevaar. Snelheid en effectiviteit zijn hier de criteria. Een beginnende brand moet zo snel mogelijk de kop worden ingedrukt, terwijl de gevolgschade tot een minimum beperkt blijft.


Uitgave mei 2018


Download de flyer

Meer lezen over (brand)veiligheid?

Zie ook onze andere uitgaven