Handreikingen en protocollen

Praktische handreikingen 

Branddoormelding en technische verificatie

Protocol 3.0 Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC, versie september 2016

N.B. Inmiddels er een Protocol 3.1 die inhoudelijk geheel gelijk is aan versie 3.0, echter is aangepast aan de naamswijziging van VEBON-NOVB naar Federatie Veilig Nederland.


Protocol Technische Verificatie van automatische brandmeldingen (incl. bijlage met overzicht van ruimte/activiteit en oorzaken nodeloos alarm. De bijlage is ook als online tool beschikbaar.

Rekentool – Bepaling maximum aantal nodeloze brandmeldingen

In de norm NEN 2535 zijn prestatie-eisen opgenomen voor het maximum aantal toelaatbare ongewenste en onechte brandmeldingen. De bedoeling hiervan is dat bij het jaarlijks onderhoud gecontroleerd wordt of aan de prestatie-eisen voor ongewenste en onechte brandmeldingen wordt voldaan.


Federatie Veilig Nederland heeft een berekeningstool ontwikkeld op basis van de NEN 2535:2009, waarmee het mogelijk is simpel en snel de berekeningen uit te voeren.


Handleiding Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen, versie maart 2017

Rekentool 

Voorblad rekentool (voor logboek indien er geen afdrukmogelijkheid beschikbaar is)