NL Next Level


Campagne NL Next Level van VNO-NCW

Hier staan publicaties in de reeks Nederland Next Level van de ondernemingsverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Met de campagne wordt een duidelijke agenda neergelegd over hoe ondernemers, samen met een nieuw kabinet, succesvol kunnen inspelen op de grote vraagstukken waar ons land voor staat, zoals digitalisering, de energietransitie en de bouwopgave.

De brochure ‘Een veilig Nederland in Europa en de wereld’ geeft een visie op het beleid dat voor veiligheid een sterke positie voor Nederland in Europa en de wereld nodig is.