Elektronisch toegangsbeheer


Trendrapport ETB

Februari 2023


Een groeiende vraag naar flexibel te gebruiken huisvesting, een effici ënter gebruik van een gebouw en de smartphone als alternatief voor elektronische toegangspassen. Dit zijn enkele trends uit het trendrapport Elektronisch Toegangsbeheer van Federatie Veilig Nederland.


Elektronisch toegangsbeheer zorgt dat de beveiliging en veiligheid van gebruikers op locaties gewaarborgd worden op een zo klantvriendelijke manier. Wat is de huidige stand van zaken en wat is er te verwachten in de toekomst? In het trendrapport wordt een antwoord gegeven op deze vragen en worden trends in kaart gebracht.


Zo wordt in het rapport ingegaan op de technologische mogelijkheden, de organisatorische aspecten en de veranderingen in de markt. De verschuiving van product naar dienstverlening vraagt om een andere kijk op het toegangsbeheer aldus de leden van de sectie Elektronisch Toegangsbeheer van Federatie Veilig Nederland. De markt is de afgelopen jaren sterk veranderd waarbij de vraag naar toegangsbeheer als dienst groeit en de technologie volgt deze ontwikkeling. Toegangsbeheer maakt een razendsnelle evolutie door en het trendrapport geeft een inzicht in die ontwikkeling.


Het rapport is geschreven voor iedereen die op zoek is naar duurzame vormen van effici ënte, bezoekersvriendelijke toegangsverlening en is hieronder te downloaden.


Download het Trendrapport Elektronisch Toegangsbeheer