Kleine Blusmiddelen


Onderzoeksrapport Onderhoud en inzet kleine blusmiddelen

Federatie Veilig Nederland onderzoek toont aan dat meer tussentijdse aandacht voor het gebruiksklaar zijn van draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels op zijn plaats is. Bij een beginnende brand kan snel en effectief worden geblust en erger worden voorkomen door het gebruiksklaar zijn van de aanwezige blusmiddelen. Een actie die eenvoudig is te realiseren.


In de jaren 2008 t/m 2019 heeft Federatie Veilig Nederland (v/h VEBON-NOVB) onderzoek gedaan naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen.


Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in:

  • nut en noodzaak van preventief jaarlijks onderhoud van kleine blusmiddelen;
  • effectiviteit van de inzet van kleine blusmiddelen bij een beginnende brand.


Uit het onderzoek 2019 kunnen als belangrijkste conclusies worden getrokken:

  • Preventief onderhoud leidt in 11% van de gevallen tot extra correctief onderhoud dat wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur.
  • Gemiddeld 2 op de 100 ondernemers per jaar hebben met een brand in het bedrijf te maken.
  • In geval van brand weet circa 77% van de ondernemers deze brand zelf te blussen of onder controle te verkrijgen met behulp van een draagbare blusser of brandslanghaspel en in een enkel geval met een blusdeken.


De belangrijkste uitkomsten zijn opgenomen in de factsheet ‘Onderzoeksrapport onderhoud en inzet kleine blusmiddelen 2019’

Alle resultaten kunnen worden bekeken in het rapport ‘Onderhoud en inzet kleine blusmiddelen 2019’

Eerder verschenen rapporten/factsheets

Factsheet Onderzoeksrapport onderhoud en inzet kleine blusmiddelen 2018

Onderzoek onderhoud en inzet kleine blusmiddelen 2018

Factsheet Onderzoeksrapport onderhoud en inzet kleine blusmiddelen 2017


Oudere rapportage zijn op te vragen via info@federatieveilignederland.nl.

Overige publicaties

Het Blakerboek, vs 2011