Rookbeheersingssystemen

Over rookbeheersingsystemen zijn de volgende publicaties verschenen

Praktijkrichtlijn ‘Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages’

 De praktijkrichtlijn ‘Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages’ beoogt invulling te geven aan een behoefte die

 zowel bij adviseurs, opdrachtgevers als toetsende instanties en brandweer is ontstaan nadat  de concept praktijkrichtlijn

 van Brandweer Nederland is ingetrokken. Vanuit een visie op brandveiligheid voor parkeergarages werkt Federatie Veilig Nederland

 aan maatregelenpakketten voor verschillende soorten  parkeergarages.

Download

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging