Rookbeheersingssystemen

Over rookbeheersingsystemen zijn de volgende publicaties verschenen

Praktijkrichtlijn -Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages-

 De praktijkrichtlijn -Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages- beoogt invulling te geven aan een behoefte die

 zowel bij adviseurs, opdrachtgevers als toetsende instanties en brandweer is ontstaan nadat  de concept praktijkrichtlijn

 van Brandweer Nederland is ingetrokken. Vanuit een visie op brandveiligheid voor parkeergarages werkt Federatie Veilig Nederland aan maatregelenpakketten voor verschillende soorten parkeergarages.

Download