Whitepapers

Overzicht van whitepapers

Whitepaper Blusgasinstallaties 

Maart 2017 – Blusgasinstallaties: invloed van geluid op harde schijven (herzien juni 2020)

Ingegaan wordt op een betrouwbare werking van harde schijven voor data back-up in IT-ruimten. Hoe wordt de betrouwbaarheid gewaarborgd ondanks storingen die zich kunnen voordoen en het gevolg zijn van vrijlating van gasvormige brand blusmiddelen en/of de bijbehorende hoorbare alarmen, als gevolg van een brand of test in de IT-ruimte.

Whitepapers CCTV 

September 2021 – Onderhoud CCTV/VSS systemen 

De whitepaper gaat over corrigerende (A) en preventieve (B) onderhouds-overeenkomsten met betrekking tot CCTV/VSS systemen en biedt op basis van de NEN-EN-IEC 62676-4 een door de Federatie Veilig Nederland erkende praktijkinstructie. Het doel is uniformiteit bieden bij het onderhoud van CCTV/VSS systemen aan de hand van punten die elke leverancier minimaal aangeeft te laten doen bij controle van een CCTV/VSS systeem. 


Mei 2016 – Wet- en regelgeving camerabewaking (herzien juni 2020)

De whitepaper biedt een overzicht van wet- en regelgeving op het gebied van camerabewaking. De tekst is geschreven voor private partijen die bewakingscamera ‘s willen inzetten. Het doel is duidelijkheid bieden over het toegestane gebruik van camerasystemen, waardoor iedereen een goede afweging kan maken bij de inzet van een camera(systeem).


September 2015 – Normering en standaardisatie: structuur en waarde CCTV/VSS (herzien juni 2020)

In vogelvlucht wordt de normering en standaardisatie in Nederland doorlopen en vervolgens een overzicht gegeven van de CCTV/VSS normenreeks die in de zomer van 2015 de definitieve status hebben.Whitepapers Elektronisch Toegangsbeheer

Augustus 2020 – Hoe wordt de conditie van een toegangscontrole-/beveiligingsinstallatie conform NEN 2767 bepaald?

De whitepaper is bedoeld als een eerste analyse bij de toepassing van de NEN 2767 binnen de toegangscontrole/beveiligingssector. 

Het doel is om met behulp van dit whitepaper een serieuze bijdrage te kunnen leveren aan ‘maincontractors ‘ en opdrachtgevers bij het vaststellen van de verschillende conditie statussen van systeemonderdelen.


Juni 2015 – Elektronisch Toegangsbeheer opent meer dan deuren alleen (herzien juni 2020)

Elektronisch toegangsbeheer wordt gezien als een onderdeel van securitymaatregelen voor het blokkeren van onbevoegde toegang tot gebouwen en terreinen. Moderne toegangsbeheersystemen gaan verder en leveren meerwaarde aan meer processenbinnen organisaties. 

Whitepaper MARC’s

April 2016 – Technische controle alarmoverdracht en VRKI (herzien juni 2020)

In de whitepaper wordt ingegaan op de alarm-transmissieverbinding tussen een alarmsysteem in een woning of bedrijfspand en een particuliere alarmcentrale, waarbij een beveiligingsinstallateur de Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) van CCV (heeft) gebruikt als toetsinstrument bij het inschatten van inbraakrisico ‘s.

Whitepaper Sprinklertechniek

Augustus 2014 – Brandveiligheid in de zorg

Deze whitepaper is geschreven om eindverantwoordelijken in de zorgsector en betrokkenen bij het ontwerpen, realiseren en beheren van de brandveiligheidsvoorzieningen te informeren over het brandveilig maken en houden van zorginstellingen. In de whitepaper wordt de risicobenadering belicht, een methodiek waarmee zorginstellingen bewuste keuzes kunnen maken voor een gewenst brandveiligheidsniveau.